Sinds 1968 is ons dorp in het bezit van een eigen zwembad, bekend onder de naam ‘De Zeehoek’. Een centraal punt van zwemlessen en recreatie, een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het zwembad is de laatste jaren volop in het nieuws.

 

oet het huidige zwembad worden gerenoveerd of moet er een nieuw zwembad komen? Wanneer mag het zwembad tijdens de coronacrisis weer open voor zwemlessen? De antwoorden zijn bekend. Er wordt weer les gegeven en het bad wordt gerenoveerd. Nu is het zwembad in het nieuws, omdat het voltallige bestuur gaat opstappen.

De bestuursleden krijgen een vergoeding voor hun taak. Zij zijn geen vrijwilligers, zoals bij een sportvereniging. Jan Mol is woordvoerder en vicevoorzitter van het zwembad. “Nee, dat klopt, de bestuursleden zijn ooit gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Het besturen van het zwembad is complex en vraagt een grote verantwoordelijkheid. Om die reden staat er een vergoeding tegenover. Ik ben zelf ook gevraagd, vanwege mijn ervaringen op het gebied van management en bestuur. Ik had daarvoor zelf niets met het zwembad. Zonder vergoeding zou ik geen zitting hebben genomen. De vergoeding staat niet in verhouding tot de uren, die ik kwijt bent, maar ik doe het ook deels uit maatschappelijke betrokkenheid.”

Zeker de laatste jaren is het voor de bestuursleden een drukke periode geweest. Iedereen heeft kunnen volgen hoeveel er is gesproken over het zwembad, dat niet meer aan de tegenwoordige eisen voldoet. Er waren voorstanders voor nieuwbouw en voorstanders voor renovatie. Er is gekozen voor renovatie van het zwembad. Het bestuur zou veel liever nieuw hebben gebouwd, maar dat heeft verder niets te maken met het opstappen. Natuurlijk waren er wel normale bestuurswisselingen gekomen, maar het huidige bestuur zou in ieder geval voltallig blijven tot na de renovatie. Maar nu stapt men toch op. Waarom?

Jan Mol: “De gemeente Medemblik wil dat de bestuursvergoeding van de bestuursleden gefaseerd wordt afgebouwd van 415 tot 150 euro bruto per maand in juli 2022. Netto blijft er dan niet veel meer over. In overleggen met de gemeente hebben wij gezegd, dat wij hiermee niet akkoord gingen en zelfs zouden opstappen wanneer dit zou worden verlaagd. De gemeenteraad heeft een motie tot de afbouw van de regeling echter aangenomen. De gemeente ziet ons als vrijwilligers, maar voor ons is het een neventaak. Het is behoorlijk veel werk en daar staat een afgesproken vergoeding tegenover. Het is eigenlijk afknijpen van de subsidie. Het bedrag waarmee de vergoeding wordt verlaagd, wordt gekort op de subsidie. Het heeft dus niets te maken met de problematiek rond de renovatie.”

Een voltallig bestuurt, dat opstapt in een roerige tijd. Is dat wel verantwoordelijkheid dragen naar de stichting? “Wij stappen gefaseerd op. Wij gaan nu bestuursleden werven, die wij gaan inwerken. Uiterlijk 1 april 2022 moet er een volledig nieuw bestuur zijn. Gedurende twee maanden daarna kan het nieuwe bestuur nog een beroep op ons doen. De renovatie zal daar dus niet onder lijden. Die belangen begrijpen wij ook wel en zullen worden behartigd. Wij zullen alles netjes overdragen.”

Gerard Bot.

Vorig artikelMet de deur in huis bij Jan Bot
Volgend artikelExtra handen in de zorg bij Wilgenhof