<
18 C
Wervershoof
donderdag, juni 20, 2019

Uitgave

De Binding verschijnt iedere woensdag. De oplage is 6.500 ex. Aanleveren van zowel advertenties als kopij kan tot zondag 18.00 uur.

Redactieadres

P/A Nes 218
1693 CN Wervershoof
Telefoon 06 – 1634 7937
Email: redactiebinding@gmail.com

Administratie

Nes 218
1693 CN Wervershoof
Telefoon: 0228 – 56 40 53
Email: boekhoudingbinding@gmail.com

Technische gegevens

Bladspiegel 290 x 420 mm
Zetspiegelformaat 260 x 385 mm

Voorpagina 5 kolom
Kolombreedte is 48,8 mm

Advertentiepagina 7 kolom
Kolombreedte is 35 mm

Tarieven

Tarieven voorpagina
Losse mm prijs: € 0,43
Contract:
2500 mm € 0,37
5000 mm € 0,33
7500 mm € 0,32
10000 mm € 0,31

Tarieven advertentiepagina
Losse mm prijs: € 0,23
Contract:
2500 mm € 0,20
5000 mm € 0,18
7500 mm € 0,17
10000 mm € 0,16

Ingezonden mededeling
per kolom en mm € 0,33

Familieberichten
per kolom en mm € 0,28

Skriemers
Skriemers eerste vier regels € 5
Elke regel meer € 0,50
Skriemers dienen contant te worden afgerekend bij redactie of administratie Binding.
Een regel bestaat uit 24 tekens, incl. spaties.

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

Kleurtoeslag 20% van de advertentiewaarde Full Color 40% van de advertentiewaarde met een maximum van € 100,00

Formaten:
1/2 pagina 260 x 188 mm br x h
1/4 pagina 128 x 188 mm br x h
1/8 pagina 128 x 92 mm br x h
1/16 pagina 63 x 92 mm br x h
1/32 pagina 63 x 45 mm br x h
1/64 pagina 30 x  45 mm br x h

Let op. Bij deze vaste formaten wordt geen bureaukorting gehanteerd.