Op donderdag 3 oktober start voor de 2e keer in de bibliotheek in de Schoof (Kerkelaantje 1) een taalcafé voor anderstaligen tussen 14.00 en 15.30 uur.

Het taalcafé vindt 1 x per maand plaats. Iedere eerste donderdag van de maand. Er zijn geen kosten aan verbonden. Eerst een rondje kennismaken voor de nieuwkomers en dan rustig aan starten met een kringgesprek. Eventueel kan men iets meenemen, een boekje of foto’s om het gesprek op gang te helpen. Het spreken zal gaandeweg beter worden, zeker wanneer men via de opgegeven sites gaat oefenen.

De sites waar men ondertussen veel van kan leren zijn: www.oefenen.nl en www.jekanmewat.nl

Wilt u een keertje komen? SMS dan naar 0614049503 of mail: hanneke.versteege@gmail.com