Onder luid applaus maakte voorzitter Jan Oudeman om bijna half één de opbrengst van de 68e veiling bekend. Het bleek te gaan om het fantastische bedrag van 34.445,00 . Reeds voor de aanvang van de veiling was de zaal goed gevuld met een mix van ouder en jong publiek. De oudste deelnemer is zelfs 92 jaar! Dit laat zien dat de gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid volop leven in Zwaagdijk.

Met grote vaart werden de koopjes geveild door de afslagers Peter Swart en Richard de Beer, onder toeziend oog van Notariskantoor Mantel en Overtoom. De uitschieters van de avond waren de Paaskaars die voor liefst 190,- bemachtigd werd door Jan Commandeur, de dirigent van het Zwaagdijker kerkkoor. Ook de solexrit voor 16 personen, georganiseerd door het comité, bleek in trek en men betaalde tussen de 80,00 en de 110,00 om mee te mogen. De jongelui hadden zin in een “overnachtingsexperince”, georganiseerd door Sport- en wellnesscenter De Dars. Een gevarieerd programma met een overnachting op de lange regel. Je moest er wel ruim 100,00 voor over hebben. Voor het wagen van een gokje blijft ook altijd animo. Tien doosjes truffels van Paski Chocolaterie werden geveild met daarin verstopt twee geldbedragen van bouwbedrijf Ruyter. Korneel Neefjes had het doosje met 200,00 en Anouk Lakeman vond 50,00 in haar doosje.

Een aantal Zwaagdijkers gaat ook weer om een borrel bij de notaris in Andijk, dit samen met kopers van de gemeenschapsveilingen uit Andijk, Wervershoof en Onderdijk. Klaverjassen blijft populair. Het comité organiseert jaarlijks een geheel verzorgde kaartavond in De Ark. De Zwaagdijkers hadden hier weer tussen de 110,- en 140,- voor over om mee te kunnen doen. RKVV Zwaagdijk organiseert op 24 mei een Keezavond  voor 24 liefhebbers. Een herhaling van vorig jaar, maar vast heel goed bevallen want ook nu werd er weer grif op geboden. Het allerlaatste koopje betrof een grote bos rode rozen waar 400,00 voor betaald werd. Dat leverde een geweldig applaus van de aanwezigen op. Tijdens deze avond hebben we weer kunnen zien dat iedereen de dorpsgemeenschap een warm hart toedraagt en van mening is dat het bloeiende verenigingsleven in stand gehouden moet worden. Met deze prachtige opbrengst zijn de vele verenigingen en clubs op Zwaagdijk, maar ook de kerk, weer verzekerd van hun jaarlijkse bijdrage.

Wij danken alle inwoners van Zwaagdijk en de bedrijven op het WFO terrein en in Wervershoof voor hun inbreng en uiteraard alle kopers die dit mooie bedrag bij elkaar gebracht hebben. Ook dank aan de vele vrijwilligers die in aanloop naar de veiling en op de dag zelf weer zoveel werk verzet hebben om alles vlot te laten verlopen. Dank aan de medewerkers van het Dorpshuis voor de goede verzorging. We hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen.

Namens het bestuur van de Gemeenschapsveiling, Hermien Sijm-Wissink