De dorpsraad van Wervershoof houdt op 29 november 2016 een openbare bijeenkomst in De Schoof. De raad richt zich deze keer op de jongeren van ons dorp. Wat is de slaagkans van jongeren op de woningmarkt, is de vraag die tot de pauze centraal staat. Toch wel een aantrekkelijk onderwerp, zou je denken.

Onder de aanwezigen is echter slechts één jongere, die de moeite neemt om de bijeenkomst bij te wonen. Hij en de andere aanwezige dorpsgenoten krijgen van Dick Visser, adviseur strategie en beleid van de woningstichting, een mooie presentatie aangeboden. Hij geeft een overzicht van het aantal jongerenwoningen in de gemeente Medemblik en in het bijzonder in ons dorp.

De woningstichting biedt jonge Wervershovers een goede kans op een huurwoning. De gemiddelde actieve zoektijd is 32 maanden, waarbij men over het algemeen pas op het tiende aanbod ingaat op een gemiddelde leeftijd van bijna 25 jaar. Drie keer een acceptatie weigeren verlengt de wachttijd met een half jaar. Er wordt getipt om je vanaf je achttiende (gratis) in te schrijven. Visser gaat in op knelpunten als individualisering, vergunninghouders en de vergrijzing. Men de toekomstvisie moet men verder rekening houden met bijvoorbeeld de verdichting rond openbaar vervoer, levensloopbestendig bouwen, transformatie van bestaande woningen, nieuwe woonvormen en het kiezen van sterke kernen. Een ingewikkelde markt in een dynamische wereld.

In ons dorp zijn er relatief weinig huurwoningen, omdat Westfriezen huizenkopers zijn. Ook voor hen is er toekomstperspectief, want de planning is dat er tot 2030 ruim 200 woningen kunnen worden gebouwd. Visser geeft ook hierbij weer een mooi overzicht van problematiek over bouwgrond, behoefte aan differentiatie, het aandeel koopwoningen van de babyboomers en de beperkte bouwmogelijkheden in de gemeente Medemblik en de 17 dorpen. Een interessante uitleg, dat meer (jong) publiek had verdiend.

Deze bijeenkomst zijn de drie raadsleden uit ons dorp aanwezig. Een mooie kans om hen wat vragen te stellen. Er volgt natuurlijk een discussie naar aanleiding van de presentatie. Maar ook over wat bijvoorbeeld wordt gedaan met de grond achter het zwembad, waarvan de erfpacht afloopt. Diverse mogelijkheden en problemen komen aan bod.

Aanwezigen stellen vragen over de verkeersdrukte op de Dorpsstraat en het vrachtverkeer dat trillingen veroorzaakt. De verkeerssituatie bij en de leegstand van het winkelcentrum komen ter sprake, maar ook de moeilijke entree bij de Schoof voor mensen met een handicap. Er komt vanaf de politieke zijde niet meteen een kant-en-klaar antwoord, maar de problemen komen wel onder de aandacht van de gemeente.

Bewoners kunnen hun klachten altijd kwijt bij de gemeente. Een aantal aanwezigen geven aan, dat er van gemeentezijde geen terugkoppeling is geweest over hun klachten. Bij gebreke hiervan moet men zich tot de raad wenden, aldus de raadsleden. Uw correspondent is getuige geweest van een interessante bijeenkomst van de Dorpsraad. Het is aanbevelingswaardig eens naar een bijeenkomst te gaan. Gerard Bot.

Vorig artikelV.V.W. JO15-1 Winterkampioen
Volgend artikelWerkgroep Educatie KBO februaricursus 2017!