Het is weer zover! Voor de 15e keer organiseren wij de zogeheten februaricursus gedurende de 4 woensdagochtenden van die maand. Dit keer met het wat brede thema “Europa toen, nu en hoe verder”. We zijn er in geslaagd een viertal mensen bereid te vinden die ochtenden te verzorgen.

Op 1 februari wordt de ochtend verzorgd door de heer Theo van Eijk. Bij ons bekend als o.a. CDA-voorman, voormalig burgemeester van Medemblik, vanaf 2015 lid Provinciale Staten en vanaf maart 2016 wethouder in Hoorn. Hij is 62 jaar en woont In Nibbixwoud. In zijn inleiding gaat hij in op de verhouding tussen Europa en Rusland en tussen Europa en Amerika. Ook is er aandacht voor de interne problemen binnen de diverse groepen Eurolanden, de vluchtelingenproblematiek, de Brexit etc etc.

De daarop volgende woensdag 8 februari komt Nico Groot onze aandacht vragen. Hij is 74 jaar een voormalig burgemeester van Wester-Koggenland. In een vorig leven was hij geschiedenisleraar. Hij werd in 1974 raadslid van Enkhuizen en in 1982 wethouder aldaar. Geheel toevallig is ook hij van CDA-huize. Zijn bijdrage begint bij de Franse revolutie en volgt de geschiedenis tot na de tweede wereldoorlog. Hij zal dit doen aan de hand van een kaart van 1870 om een beeld te geven van Europa in die tijd. Met zijn brede kennis van geschiedenis belooft dit een interessante inleiding te worden. Temeer daar veel van de huidige politieke verhoudingen daaruit te herleiden zijn. Op 15 februari is Bert Sonneveld onze inleider. Hij hoopt in 2017 50 jaar te worden en woont in Bussum. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is Europa-expert in het bestuur van de CDA-kring Noord Holland en van beroep manager Marketing & Acceptatie bij de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland NV. Ook mag hij zich auteur noemen! De heer Sonneveld duikt in de geschiedenis van Europa na de 2e Wereldoorlog, te beginnen bij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Andere aspecten zijn het denken rondom de Euro, de oorspronkelijke opzet van het landbouwbeleid en de te verwachten afbouw daarvan.

De laatste woensdag 22 februari is er deze keer geen excursie maar een inleiding van een oude bekende van ons, namelijk Henc Valkema uit Enkhuizen (vorige cursus sprak hij over Rusland, iconen etc.). Deze keer gaat hij op zoek naar “de ziel van Duitsland”. Hoe kan het dat Duitsland na de instorting in 1945 zich ontwikkeld heeft als het morele kompas van Europa? Wat heeft bijgedragen tot de identiteit van het moderne Duitsland. Op deze woensdag sluiten we de cursus af met een gezamenlijke lunch. Alle cursusdagen staat het de cursisten vrij om te reageren op het gebodene en om aandacht te vragen voor andere vraagstukken.

De aanvangstijd is steeds 10.00 uur en we sluiten af rond 12.00. Op de 4e woensdag wordt het dus wat later. Cursusplaats is het Dorpshuis De Onderdijk (aan de Sportlaan aldaar). Het cursusgeld bedraagt ook deze keer € 45,00 all in (graag contant te voldoen op de 1e woensdag).

Aanmeldingen kunnen – graag spoedig – worden gedaan bij Rita Schenk aschenk@quicknet.nl en tel. 582645 en Gerard Kaarsemaker (Kaarsemaker@quicknet.nl of telefoon 581238). Graag mét opgave van uw e-mailadres.

Vorig artikelBijeenkomst dorpsraad
Volgend artikelKerstconcert St. Caecilia en Four Winds