Wervershoof, 3 maart 2023.
Zwembad De Zeehoek in Wervershoof sluit per 31 juli de deuren. Dat heeft het bestuur van het zwembad vanochtend aan haar personeel medegedeeld.

Vanwege personeelsproblemen, ten gevolge van aanhoudende onduidelijkheid over de exacte sluitingsdatum, heeft het zwembadbestuur helaas moeten concluderen dat het niet mogelijk is om het zwembad langer open te houden.

Onvoldoende personeel
De definitieve sluiting komt eerder dan verwacht. Het zwembadbestuur en de gemeente hebben vorig jaar in goed overleg afgesproken dat zij het zwembad zo lang mogelijk open zou houden, met als richtlijn sluiting medio 2024-2025, waarbij de exacte sluitingsdatum afhankelijk was van de voorwaarden.

Deze voorwaarden waren het waarborgen van continuïteit en veiligheid, voldoende financiële middelen en genoeg personeel. Op dat laatste punt loopt het nu mis. De Zeehoek heeft onvoldoende personeel om het zwembad op de gewenste manier draaiende te houden. Nieuw personeel is lastig te vinden en met de huidige bezetting komt de continuïteit van het zwembad in het gedrang. Hierdoor is sluiting onvermijdelijk.

“Onzekerheid breekt mensen op”
Voor het personeel van het zwembad zijn de aflopen maanden zwaar geweest. “Het eerdere bericht van de aanstaande sluiting heeft erin gehakt en voor veel onzekerheid bij onze mensen gezorgd. We zien collega’s daardoor vertrekken. De onzekerheid breekt mensen op. De wens om het zwembad zo lang mogelijk open te houden, werkt dus eigenlijk averechts”, aldus Jos Oostenbrink, bestuursvoorzitter van De Zeehoek.
Sportwethouder Gerben Gringhuis van de gemeente Medemblik betreurt het dat het zwembad eerder sluit dan verwacht: “Het is ontzettend jammer, maar de voorwaarden waaronder het zwembad open kon blijven, waren heel helder. Nu er onvoldoende personeel is, komt een van die voorwaarden zwaar onder druk te staan. En daarmee is de stap die het zwembadbestuur neemt heel begrijpelijk.”

Vervolg zwemlessen
Met het vaststellen van een sluitingsdatum, geeft het zwembadbestuur haar personeel en gebruikers duidelijkheid. Tegelijkertijd kan de exploitatie van het zwembad op een nette manier worden beëindigd. Hierbij richt het bestuur zich vooral op het huidige klantenbestand van leszwemmers; het streven is zoveel mogelijk kinderen voor 31 juli af te laten zwemmen. De gemeente zet zich in om de kinderen die bij sluiting nog geen diploma hebben en kinderen die reeds op de wachtlijst staan, onder te brengen bij andere zwemlesaanbieders. Naar verwachting komt hier medio april meer duidelijkheid over. Nieuwe leszwemmers worden niet meer opgeroepen. Uiteraard zullen de gebruikers door het zwembad worden geïnformeerd over de gevolgen van de sluiting.

Besluit sluiting
Eind 2022 werd bekend dat het bestuur van zwembad De Zeehoek in overleg met het gemeentebestuur van Medemblik tot de conclusie was gekomen dat er niet genoeg financiële middelen waren om zwembad De Zeehoek structureel en op een veilige manier open te houden.
De extra subsidie die het zwembadbestuur bij de gemeente had aangevraagd om het zwembad langdurig en veilig open te houden, kon door de gemeente niet worden gehonoreerd. De gemeenteraad had eerder al besloten dat renovatie van het zwembad geen optie was en in het coalitieakkoord is opgenomen dat het terrein van De Zeehoek ontwikkeld zal worden voor woningbouw. De definitieve datum van sluiting was nog niet bekend, maar is inmiddels helder. Zwembad de Zeehoek sluit per 31 juli 2023.

Vorig artikelEen laatste groet aan Olaf Meijer
Volgend artikelGeweldige opbrengst 68ste gemeenschapsveiling € 103.140