Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van a.s. donderdag 20 mei staan twee aanvragen: één voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark.

Dit zonnepark is gesitueerd aan de westkant van de WFO. Uit de aanvraag blijkt dat dit park aangelegd gaat worden door een Chinees bedrijf, uiteraard met zonnepanelen uit China.
De coalitie- VVD, CDA, Gemeente Belang, PvdA willen dit initiatief steunen.
Daar is de oppositie- CU, PWF, Groen Links Hart voor Medemblik, BAMM juist tegen, en wel om de volgende redenen. Het is bekend dat de Oeigoeren in China dwangarbeid moeten verrichten in de fabrieken waar de panelen gefabriceerd worden. En voor de duidelijkheid; dit gebeurde 80 jaar geleden ook in Duitsland. De Arbeits-Einsatz vond toen plaats, daar heeft André van Duin in z’n toespraak 4 mei nog aan gememoreerd.

Ikzelf kende nog mensen die in de oorlog dwangarbeid moesten verrichten in Duitsland, en die wilden er ook niet meer over praten, zo erg zijn de herinneringen. Het kan niet zo zijn dat we een land gaan steunen waar de vrijheid en waardigheid van mensen is afgenomen.

Burgers betalen via hun energierekening 40% milieubelasting, deze belasting gaat in de SDE: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Hieruit wordt de subsidie verstrekt waar de windmolen- en zonneparken van worden gerealiseerd. De initiatiefnemers van Zwaagdijk-Oost en -West die de zonneparken willen aanleggen, krijgen 15 jaar lang subsidie. Daarmee wordt het hele park 100% van gefinancierd. De overheid heeft daarom ook beslist dat de omwonenden daar in mee kunnen participeren, in 50% van de opbrengst.

In de praktijk komt dat haast niet voor, vragen aan de wethouder daarover wimpelde de Wethouder weg, marktwerking is zijn toverwoord. Uit een promotieonderzoek van een econoom en energie-expert is gebleken dat 30 tot 50% als overwinst in de boeken komt. Hier zijn ook Kamervragen over gesteld. Met andere woorden; de burgers worden opgelicht en bestolen. Van het zonnepark in Zwaagdijk-Oost gaat dus heel veel geld naar de andere kant van de planeet. Deze Chinese BV bestaat over 15 jaar natuurlijk niet meer.

Ook de eigenaar gaat niet vrijuit want hij parasiteert op de samenleving. Immers heeft hij alleen de lusten en niet de lasten! En het maakt voor hem ook niet uit of het park aangesloten is, de subsidie loopt toch door.

Nog een reden
De infrastructuur van Liander is ontoereikend om dit zonnepark aan te sluiten. Het is zelfs zo erg dat zonnepanelen van andere bedrijven op het WFO-terrein ook nog niet aangesloten zijn. Dit probleem doet zich in de hele noord kop van de provincie voor. Liander heeft ook nog eens een gigantisch personeel tekort. Toch wil de Wethouder duurzaamheid al deze plannen er door drukken. Ik begin haast te geloven dat de wethouder dhr. Nederpelt een Burgermeesterschap is aangeboden om de RES 1.0, 2.0 en 3.0 komende jaren positief door de Gemeenteraad heen te loodsen.

Nog een reden
De ’groene’ gesubsidieerde energie, die opgewekt wordt door de zonneparken -als ze al aangesloten zijn-, is gelijk doorverkocht aan de datacenters zodat ze zogenaamd duurzaam zijn. Er ligt geen een zonnepaneel op de daken van de datacenters! En onze hoogwaardige tuinbouwgronden worden opgeofferd voor zonneparken! We moeten stoppen met deze onzin. Het is ook korte termijn denkwerk. We moeten ook om de toekomst denken, en hoe we West- Friesland achter laten voor onze kinderen. Als de coalitie toch voor Oeigoerse slavernij kiest, dan ziet de toekomst voor die mensen er slecht uit. En dit geldt uiteraard ook voor ons mooie West-Friesland.

André Meester
Fractievoorzitter
BAMM