Door de coronaperiode leek het wat stil rond de Dorpsraad, maar wij gingen door met onze activiteiten. Zo zijn wij nauw betrokken bij de toekomst van het winkelcentrum, waar leuke ontwikkelingen zijn. Tevens houden wij de vinger aan de pols inzake de toekomstige woningbouw. De oprichting van de CPO vordert gestaag, maar in onze ogen nog altijd te traag. Voorbereidingen voor woningbouw op het Zeehoek terrein en de Tegel zijn in gang gezet.

Tot zover de positieve zaken.
U heeft allen in het Noord-Hollands dagblad en de Binding kunnen lezen, dat zwembad de Zeehoek dicht moet. Wij lazen ook, terwijl wij duidelijke afspraken met B&W en ambtenaren hebben om hier bij betrokken te zijn. Het weer niet betrokken te zijn bij de besluitvorming heeft ertoe geleid, dat Daphne Franquinet heeft besloten te stoppen bij de Dorpsraad. Zij is al 11 jaar Dorpsraad lid en dit is een aderlating door toedoen van de gemeente. Met Daphne verdwijnt veel kennis en veel contacten.

Op de vergadering van 30 november hebben de andere leden hun zegje gedaan over de toekomst en het perspectief van de Dorpsraad en voorlopig gaan we door. Echter, dat zal helemaal van de gemeente afhangen. Wij zullen ons positief opstellen en een gesprek met B&W en ambtenaren aanvragen.

Ter informatie; 2 jaar geleden had de Dorpsraad het vertrouwen en de samenwerking met de gemeente opgezegd en na gesprekken en beloften over verbeteren van de relatie besloten wij door te gaan. Nu zitten wij eigenlijk weer in dezelfde positie.

Tenslotte over de Zeehoek; wij zullen ons inzetten voor een (kleiner) doelgroepen bad op de Westrand. Als het zwembad weg is, kan er makkelijker gebouwd worden op het Zeehoek terrein en wij zullen de gemeente vragen een deel van de opbrengsten (grondverkoop en toekomstige OZB) te gebruiken voor een nieuw zwembad. Voor onze jeugd en ouderen MOET er een zwembad in Wervershoof blijven.

En wil je meepraten over deze zaken; sluit dan eens aan bij een van onze vergaderingen.
info@dorpsraadwervershoof.nl

Vorig artikelWie kiest voor het zwembad?
Volgend artikelGerarduskalender