‘Keuzes, keuzes’, schreef CDA-raadslid Martijn Droog in de vorige Binding. Een politieke column met een onderbouwing voor de verhoging van de OZB in 2023 met maar liefst 30 procent. Martijn schrijft dat de gemeente Medemblik afstevent op een gat in de begroting van bijna 6 miljoen euro. En waar haal je dat geld? Juist, bij je inwoners. Immers, met een lege portemonnee moet je óf bezuinigen óf meer verdienen.

Bezuinigen, dat is lastig volgens Martijn. Want in een tijd waarin we allemaal moeten inleveren, blijven verplichte taken en ambtenarensalarissen zoals ze zijn. ‘Op de rest kun je bezuinigen, maar hoe lastig dat is blijkt uit het volgende voorbeeld’, schrijft hij. Als de gemeente Medemblik in één klap alle bibliotheken, alle dorpshuizen en alle zwembaden zou sluiten, levert dat nog geen 2 miljoen per jaar op. En dan vraag ik me af: hoeveel levert de sluiting van zwembad De Zeehoek dan eigenlijk op? Een ton? Is dat dan niet een druppel op de gloeiende plaat van de gemeente? Dat schiet toch niet op?

Jammer dat Martijn nalaat om de hand in eigen boezem te steken, want voor zover ik goed geïnformeerd ben, heeft de gemeente Medemblik zélf in de afgelopen vette jaren financieel wat steken laten vallen. Als CDA’er zou hij het bijbelverhaal van de zeven vette en zeven magere moeten kennen: zorg dat je in tijden van overvloed wat overhoudt, zodat je in de slechte tijden wat reserve hebt. Het bijbelverhaal is in het gemeentehuis kennelijk aan dovemansoren gericht geweest. Helaas pindakaas, dan de OZB maar omhoog. Want het gemeentehuis moet ook nodig verbouwd worden. En minder ambtenaren? Is dat misschien een oplossing?
Als ik het verslag van Martijn over de behandeling van de begroting goed begrijp, wilde alleen de VVD een wijziging: het begrenzing van de uitgaven aan onder meer de jeugdzorg. Tja, stel je voor dat de jeugd de toekomst heeft. De meeste andere partijen riepen slechts dat het niet deugde, maar echt fundamenteel andere keuzes had Martijn niet gezien. En ik, als burger die straks een torenhoge OZB-aanslag krijgt (gooi maar op de hoop!), mis een visie. Een plan. Een idee voor over een jaar of tien. Hopelijk is dat niet alleen een kwestie van financiële gaten vullen door wanbeleid. Keuze? Kies voor je bewoners, zoals zij voor de gemeenteraadsleden hebben gekozen.

Cor Dol
Freelance redacteur-journalist-tekstschrijver

Vorig artikelSeniorennieuws
Volgend artikelNieuws van de Dorpsraad