Afgelopen najaar heeft het bestuur van Uitvaartvereniging ‘St. Barbara’ in overleg met de dragers en de uitvaartleiders besloten om de traditionele zwarte kostuums van het dragersgilde te vervangen.

De keuze die toen gemaakt moest worden was of een aantal nieuwe zwarte kostuums aan te schaffen als aanvulling op de bestaande zwarte kostuums of te kiezen voor een meer moderne nieuwe hedendaagse aankleding van het dragersgilde.

Er is toen gekozen voor een volledige vervanging van de traditionele zwarte kostuums voor moderne blauwe kostuums. De kostuums zijn inmiddels allemaal geleverd en het dragergilde presenteerde zich dinsdag 16 mei 2023 in hun nieuwe kostuums. Zie foto. We zijn van mening dat dit een goede keuze is geweest en dat de vereniging hiermee een keurig hedendaags gekleed dragersgilde heeft wat de komende jaren op een representatieve wijze hun diensten kan verzorgen.
Indien u als lid, of overweegt om lid te worden van St. Barbara, nadere informatie wenst kunt u deze vinden op onze website www.barbara-wervershoof.nl.
Indien u vragen heeft of wijzigingen wilt doorgeven van uw gegevens kunt u deze mailen naar ledenadministratie@barbara-wervershoof.n
l
Uitvaartcentrum
Momenteel zijn er ook gesprekken gaande om de samenwerking tussen het Uitvaartcentrum Wervershoof en de Uitvaartvereniging St. Barbara te intensiveren. Het uitvaartcentrum en de uitvaartvereniging zijn twee zelfstandig opererende organisaties die ieder met hun eigen verantwoording diensten verzorgen op het gebied van de uitvaartverzorging.

De uitvaartvereniging heeft als doelstelling: “om op basis van vrijwilligheid hulp te verlenen en op de meest waardige wijze overeenkomstig de wensen van overleden naar zijn/haar laatste rustplaats te begeleiden”. Het uitvaartcentrum exploiteert het uitvaartcentrum. Dat wil zeggen de ruimte beschikbaar stellen om de overledene op te baren en de mogelijkheid geven een condoleance te houden.
Aangezien de uitvaartvereniging regelmatig gebruik maakt van het uitvaartcentrum is een intensievere manier van samenwerking tussen beide besturen gewenst en is het overleg hierover gaande. Daarbij wordt ook gewerkt aan de plannen voor het moderniseren van het uitvaartcentrum.

De huidige inrichting is erg gedateerd en ook de toiletgroep (op dit moment ‘slechts’ één toilet) vraagt om een uitbreiding. Na de aanpassingen ontstaat een modern en uitnodigend uitvaartcentrum om een overledene op te baren en een condoleance te houden. Tevens bestaat een mogelijkheid om een afscheidsdienst of herdenkingsbijeenkomst te houden voor een groep van maximaal 75 personen.

Doordat de kerk in Wervershoof op termijn de deuren gaat sluiten ontstaat zo weer een mogelijkheid om in een bekende en vertrouwde omgeving afscheid van een dierbare te nemen.

Hierover zullen wij u binnenkort nader over informeren.

Vorig artikelSlavisch zomerconcert in Bonifaciuskerk
Volgend artikelWie de schoen past, trekke hem aan