Een maand geleden is de uitgave van de Nu en Straks van april 2020 verschenen; een uitgave waarvan de inhoud in een paar dagen tijd al een aantal keer was gewijzigd. Op de eerste pagina vindt u normaal gesproken het liturgisch rooster voor de komende periode; deze keer dus niet…

Het coronavirus houdt ons al enkele weken in haar greep en heeft een grote impact op de bevolking in de hele wereld, dus ook in Nederland en ons als parochie. De eerste maatregelen die werden afgekondigd waren van toepassing tot en met 6 april; een periode waarin onder andere alle vieringen in de kerken werden afgelast. Een drastische maatregel die we nog niet eerder hebben meegemaakt, maar een termijn die was te overzien. Het betekende echter wel dat bijvoorbeeld de toediening van het Vormsel op 28 maart geen doorgang kon vinden. Heel verdrietig voor de 20 jongens en meisjes en hun (gast)ouders die zich hierop hadden voorbereid en zo hadden toegeleefd naar deze bijzondere dag. Niet alleen in de kerken werden de vieringen afgelast, maar ook in de zorginstellingen St. Jozef en De Wilgenhof; met name voor deze bewoners momenten van bezinning waar velen zo naar uit keken. Voor de organisatie van de Stille Omgang was het snel duidelijk dat ook zij niet ontkwam aan de afgelasting. Alle koren moesten hun repetities en activiteiten staken, een sociale bezigheid waar veel leden wekelijks vaak naar uitkijken. Ook was het de tijd van de gemeenschapsveilingen in de regio; de veilingen van Andijk en Onderdijk moesten door de afgekondigde maatregelen daags ervoor worden afgelast; een enorme domper na het vele werk aan voorbereidingen die eraan waren voorafgegaan.

De veiling in Wervershoof kon nog net doorgaan; het coronavirus haalt echter een flinke streep door de vele uitjes die gepland staan. Tegelijkertijd haasten we ons te zeggen dat dit het minst erg is binnen alle leed waarmee we te maken hebben. Heel Nederland lijkt ontregeld. De eerste maatregelen waren afgekondigd tot en met 6 april; al heel snel werd die periode door het bisdom verruimd tot en met 14 april, wat betekende dat zelfs de vieringen in de Goede week en in het paasweekend niet kunnen worden gehouden. Het kon nog erger, zo zou blijken: een week later werd de termijn met de zeer drastische maatregelen door de overheid verlengd tot en met 1 juni; dus ook geen Pinksterfeest. Afscheidsvieringen worden noodgedwongen gehouden in besloten kring, terwijl je op dat moment juist de steun en die arm van de mensen om je heen binnen de gemeenschap zo hard nodig hebt. Ongekend, hoe vaak zal die term de afgelopen tijd niet zijn gebruikt; niet eerder hebben we in ons land zulke ingrijpende maatregelen meegemaakt, maar gezien de ontwikkelingen onvermijdelijk.

Voor Juan Andrés breken spannende tijden aan; op dit moment bereidt hij zich, samen met 4 priesterstudenten, voor op zijn priesterwijding op 6 juni. U begrijpt dat het hier ook zeer onzeker is of deze plechtigheid al dan niet doorgaat en zo ja, op welke wijze. De kans hierop lijkt op dit moment zeer klein. De vliegtickets die door zijn familie uit Chili en Spanje waren gereserveerd zijn inmiddels geannuleerd…. . We hadden hem samen met zijn familie en ons als parochianen zo een prachtige dag gegund, maar …. . Eén groep binnen de parochie blijft actief: de tuinmannen. Het coronavirus houdt immers geen rekening met de natuur. Wat hebben wij een bewondering voor hen. Het koffiedrinken vindt de laatste weken plaats in de Inzet, want ook voor hen geldt: 1,5 meter afstaand. Klokken van hoop en troost klinken op dit moment wekelijks op woensdagavond; een initiatief van de gezamenlijke Raad van kerken om een boodschap van bemoediging, hoop en troost over ons land te verspreiden. Dat geldt zeker voor de vele ondernemers en hun werknemers die in deze zo spannende en onzekere periode extra worden getroffen door de maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Twee weken gelden werd de zeer ingrijpende maatregel afgekondigd dat bewoners in ‘gesloten’ zorginstellingen geen bezoek meer mogen hebben van hun naasten. Schrijnend om te moeten beseffen dat je van de één op de andere dag niet meer bij je geliefde mag komen; bij sommigen leeft de grote angst dat ze na een langere periode niet meer worden herkend. Tegelijkertijd zien we een regering die alle zeilen bijzet om alles in goede banen te leiden; je zult maar regeringsleider zijn. Chapeau! Zoals gezegd: ongekende tijden! Onze gedachten zijn in deze tijd bij de eenzamen en ouderen onder ons en hen die op dit moment verstoken zijn van direct contact met hun naasten en natuurlijk vergeten we daarbij de lieve hardwerkende mensen van de verzorging niet die het hen zo aangenaam mogelijk proberen te maken. Ook denken wij aan de mensen die direct binnen hun naaste familie te maken hebben met ziekte of overlijden door het coronavirus Tot slot een hart onder de riem voor iedereen die door het virus economisch zwaar getroffen wordt. Heel veel sterkte in deze zo moeilijke tijd.

Tegen iedereen willen we zeggen: Houdt afstand en let op elkaar. Alleen samen kunnen we de strijd aan tegen het virus dat corona heet. Als we ons hier allen aan houden kunnen we op deze manier heel veel betekenen voor elkaar. Samen met u spreken we de hoop uit dat we uiteindelijk kunnen uitzien naar betere tijden.
Namens de parochieraad
Ben Droog

Vorig artikelKnutseltasjes voor de peuters van Berend Botje Wervershoof
Volgend artikelColumn: Bijzondere traditie: door Gert-Jan Brugman