Maandagavond sprak Bram Visser namens de dorpsraad Wervershoof in op de commissievergadering woningbouw van de gemeente. De dorpsraad zet in op drie locaties voor woningbouw in ons dorp. Te weten de Slotlaan (voormalig tennispark) 27 woningen, het Zeehoek terrein ongeveer 70 woningen en de Tegel rond de 170 woningen.

Aangezien de behoefte zo’n 1200 is, blijft dit een druppel op een gloeiende plaat. De dorpsraad zet zich in om via contacten bij de provincie en de regering procedures zo vlot mogelijk te laten verlopen. De dorpsraad is van mening, dat alles veel vlotter zou moeten gaan. Bram Visser: ‘Wij weten, dat de gemeente zich aan voorschriften en regels heeft te houden, maar soms moet de randjes opzoeken om snel iets te bereiken.’
Op een vraag van Piet Morsch, waarom er niet over het Zeehoek terrein werd gesproken is geantwoord, dat die plannen verder uitgewerkt zullen worden en over 4 weken worden gepresenteerd. Ook dan zal de dorpsraad weer inspreken.
Onderstaand de tekst van de inspraak bij de commissie.

Beste raadsleden en overige aanwezigen,

De woningbouw is een hot item momenteel. Het kabinet wil 1 miljoen woningen gaan bouwen en wij willen in Wervershoof graag ons aandeel bijdragen. Elke week krijg ik telefoontjes en mails met de vraag hoe het er voorstaat. Daaruit blijkt de behoefte. Hoe zo, vraag gestuurd, wat is te lezen in de programmering van de provincie en het woonakkoord van West-Friesland. Wij kunnen u dit bieden en zijn bereid om dit verder samen met u uit te werken. De gemeente heeft, de locatie zgn . Tegel, al heel wat jaren in bezit. Het wordt tijd, dat de gemeente de investering gaat terug verdienen.

De Dorpsraad van Wervershoof heeft zich vorig jaar in de Kernvisie reeds uitgesproken voor een spoedige exploitatie van de Tegel en nu de provincie “om” is, kunnen wij stappen gaan zetten. Uit de enquête , die tijdens het maken van de Kernvisie is gehouden blijkt de woningbehoefte In Wervershoof, cijfers van de gemeente, makelaars en woningstichtingen bevestigen dat. Voor de 27 huizen op de Slotlaan zijn al zo’n 40 gegadigden. Het is positief, dat de Tegel in het voorstel aan U is opgenomen en wij verzoeken U dit dan ook mee te nemen in de besluitvorming. Uiteraard zal er een plan voor de verkeersstromen moeten komen en ik begreep, dat de gemeente daar een eerste aanzet voor heeft gegeven.

De Dorpsraad is voorstander van een ruime, waterrijke opzet met alle woningen aan het water. Leefbaarheid is ook voor ons als dorpsraad belangrijk. We moeten samen binnen het dorp goed kunnen wonen, dat is onze basis. Tevens een goede verdeling van sociale woningbouw, zowel koop als huur en vrije sector woningen. Verder begrijpen wij dat de woningnood hoog is in West Friesland, dus er is behoefte aan alle sectoren. Maar wij als dorpsraad realiseren ons dat het aantal 1 en 2 persoonshuishoudens zal gaan toenemen, dus laten we zorgen dat iedereen in Wervershoof kan blijven wonen. Ook bij echtscheidingen is dit goed voor de kinderen, samen in een dorp, samen bij een sportvereniging en zo kan ik nog wel even verder gaan.
Als uw commissie vandaag ook positief besluit over de Tegel en de raad dit vervolgens ook doet, kunnen wij op korte termijn samen een planning gaan maken. Want we willen in onze gemeenschap samen nadenken over de komende woningbouw en dat sluit naadloos aan bij de omgevingsvisie. Wij geven als dorpsraad deze handreiking graag aan, het is aan u om deze op te nemen. Maar samenwerking past binnen uw visie en wij moeten samen zorgdragen voor voldoende huisvesting en leefbaarheid binnen Wervershoof.

De planning voor woningbouw op het oude tennispark aan de Slotlaan loopt voorspoedig en de Dorpsraad is blij met de goede samenwerking tussen de gemeente, woningstichting het Grootslag en een aantal lokale ondernemers en de buurt. Al met al verzoeken wij u om een vlotte en positieve besluitvorming. We hebben nog wel een lange weg te gaan en mooie uitdagingen, maar samen maken we Wervershoof leefbaar en zorgen dat we kunnen blijven wonen in Wervershoof en daar is door de gezinsverdunning woningen voor nodig. Nogmaals wij zijn blij met dit voorstel en vertrouwen op een positieve besluitvorming. Wij dagen u uit! Wil u de uitdaging aangaan? We horen dat graag!

Tenslotte aandacht voor een idee om voor zeer dringende behoefte een tijdelijke oplossing te vinden in het plaatsen van Modulaire woningen uit een fabriek ( Tiny houses). Door die, tijdelijk, te plaatsen op beschikbare gronden, kunnen wij schrijnende situaties oplossen.

Vorig artikelInschrijvingen Kindervakantiespelen geopend 
Volgend artikelJe hebt nog 2 dagen ….