De commissie Ruimte van de gemeenteraad vergadert woensdag 12 september in dorpshuis Centrum in Andijk.  Op de agenda staan de volgende onderwerpen: ‘vaststelling bestemmingsplan Transformatie Sorghvliet Andijk (ons lief plekje grond)’ en ‘vaststelling bestemmingsplan Cornelis Kuinweg 33 Andijk’. Vanaf 19.00 zijn geïnteresseerden van harte welkom. Om 19.30 uur start de vergadering.

Het woord is aan u!
Als inwoner kunt u tijdens deze vergadering inspreken. U kunt uw mening geven over de twee geagendeerde onderwerpen tijdens de vergadering. Ook kunt u uw mening geven over andere onderwerpen die niet op de agenda staan. De raads- en commissieleden willen graag horen wat er speelt in Andijk. Deze informatie kunnen zij weer meenemen in hun besluit. Als u wilt inspreken, krijgt u maximaal 5 minuten. Daarna kunnen de commissieleden vragen stellen.

Hoe kan ik inspreken?
Als u wilt inspreken of wilt vragen of uw onderwerp geschikt is om over in te spreken, neem dan contact op met de griffie van de gemeente Medemblik. Dat kan via de mail griffie@medemblik.nl of telefonisch via 0229 856 367.

Locatiebezoek
Ook kunt u raadsleden en commissieleden uitnodigen voor een bezoek aan een specifieke locatie. Tijdens een bezoek kunt u op locatie dingen toelichten en vragen beantwoorden van raad-s en commissieleden. Dit kan voorafgaand aan de commissievergadering, maar kan ook op een ander moment. Neemt u hiervoor contact op met de griffie op bovenstaande contactgegevens.