De Werenfriduskerk staat alweer enige tijd in de steigers. In weer en wind zijn deskundige bouwvakkers bezig met het vernieuwen van het dak aan de achterzijde van de kerk, het koor en de transepten. De ‘kathedraal van West-Friesland’ zal over een aantal jaren weer schitterend boven het dorp uitstralen, want hierna zullen het schip en de toren ook nog onder handen worden genomen. Die restauratie kost ook weer veel geld, reden waarom door de restauratiecommissie actie wordt gevoerd om geld in te zamelen. Binding ging in gesprek met een aantal commissieleden.

De kerk is een Rijksmonument. Elke 2 jaar wordt onze kerk door de Monumentenwacht van het Rijk nagekeken op slijtage. Zo kwam enige jaren geleden het advies om groot onderhoud te plegen aan de buitenkant van het kerkgebouw. Vooral de leien op het dak zijn aan flinke slijtage onderhevig. Sinds de oprichting 145 jaar terug, zijn vele dakvlakken nog nooit vervangen met nieuwe leien.

Werk aan de winkel voor Theo Hauwert van de parochieraad. Hij is belast met de taak van onderhoud. Met behulp van een specialist in subsidieaanvragen zorgde hij voor een restauratierapport en een begroting. De totale begroting van het kerkdak en de toren werd begroot op 460.000 euro. De subsidieaanvraag werd door het Rijk en de Provincie met 360.000 euro maximaal toegekend, op voorwaarde dat de gemeenschap van Wervershoof zelf de verplichting op zich nam om een bijdrage te leveren. In dit geval betekende het dat er nog 100.000 euro moest worden ingezameld. De tweede voorwaarde was, dat er voor december 2020 een contract met een aannemer moest zijn afgesloten. Dat werd Pronk Bouw uit Warmenhuizen, gespecialiseerd in leidekken.

Dit jaar is er voldoende geld voor de achterzijde. Voor fase twee en drie, het schip en de toren, moet nu 100.000 euro worden ingezameld. Vanuit het regiobestuur van de kerk kwam het initiatief om een groep vrijwilligers als restauratiecommissie aan te wijzen om dit te realiseren. Hun taak is om de restauratieplannen met de aannemer in goede banen te leiden, te zorgen voor een communicatieplan en uiteraard sponsoractiviteiten. Onder voorzitterschap van Clemens Deen is deze commissie aan het plannen geslagen. Theo Hauwert, Theo Breg en Gerard Slagter vormen de bouwbegeleiding, Kees Botman, Petra Grooteman en Nathalie Beerepoot gaan de sponsorplannen organiseren. Zij zoeken daarbij verbinding met de gemeenschap en maken dankbaar gebruik van betrokken dorpsgenoten. Zo is Edgar Aker behulpzaam bij het sponsorplan en het opzetten van de website www.werenfriduskerk.nl. De site is nog volop in ontwikkeling, maar is nu al een mooi kleurrijk overzicht van alles met betrekking tot het onderhoud van de kerk.

Behoud van het dorpsgezicht van Wervershoof staat op de startpagina. De kerk is namelijk niet alleen een thuis voor de parochie Wervershoof, maar een gebouw voor de hele gemeenschap. Een gebouw, dat van verre het dorpszicht van ons dorp bepaalt. Zodra je ergens van terug komt en de kerk in zicht krijgt, voel je je immers weer écht thuis komen. Vooral in de donkere uren wanneer de verlichte kerk zich aftekent tegen een donkere hemel. Dat mag niet verloren gaan. Een Wervershover spreekt ook over ‘onze kerk’. De acties van de commissie zijn daarom gericht op de gehele gemeenschap van Wervershoof.

De acties

Er zijn al een aantal acties in voorbereiding. De start hangt erg af van de coronamaatregelen. De eerste actie behelst namelijk ‘Ken ’t leien’, waar dorpsgenoten bij elkaar worden verwacht om een lei te kopen. Het is een exclusief stukje leisteen, dat bijna 150 jaar op het dak van de kerk lag. In de lei wordt een afbeelding van de kerk gegrafeerd. Er is een gelimiteerde oplage, die men in een nader te bepalen weekend wil verkopen. Dit kleinood wordt natuurlijk op een mooie wijze gepresenteerd. Meer informatie volgt nog.

Verder zijn er acties te verwachten met rondleidingen, het beklimmen van de kerktoren en concerten, waaronder een Kerst- of Top2000-concert. Kees Botman heeft zelf ook een lied gecomponeerd. Er wordt een videoclip van gemaakt, waarbij men tijdens het opnemen graag een volle kerk wil, dus is het nog wachten op coronaversoepelingen.

De commissieleden gaan bedrijven langs om hen te werven als sponsor of ambassadeur. Het verschil zit hem in de hoogte van de geldelijke bijdrage. Hun bedrijfsnaam komt onder andere op de site te staan. Wie het eerst komt, staat boven aan! Alle prijzen, rechten en mogelijkheden staan straks op de genoemde site. Men kan zich ook al zelf aanmelden. Wil men eerst informatie, dan kan dat via info@werenfridus.nl.

Het doel van de commissie is om voor 1 januari 2023 het geld voor de restauratie binnen te hebben.

Gerard Bot.