Piet Mosch van GemeenteBelangen schrijft over De Zeehoek.

In het (politieke) coalitieakkoord van juli 2022 staat:
Op het Zeehoekterrein in Wervershoof liggen kansen voor woningbouw. Renovatie van het overdekte zwembad is voor ons geen optie. Mocht het voor de gemeente financieel haalbaar zijn, dan is een overdekt doelgroepenbad aan de Westrand een logische keuze. Mits het technisch en financieel verantwoord is, blijft het huidige zwembad open tot de omgevingsvergunning verleend is. Ook hier moet de gemeentelijke bijdrage omlaag, anders is sluiting van het overdekte zwembad onvermijdelijk.

De werkelijkheid van dit moment is dat het zwembad zo’n 70.000 bezoekers krijgt. De huidige subsidie van rond € 350.000 moet volgens een meerjarenraming (bijna) worden verdubbeld. Kortweg, het bestuur van het zwembad en de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat het openhouden van het huidige bad op langere termijn geen optie meer is, o.a. zeker gezien de hoge energielasten en oplopend technisch onderhoud. Het bestuur van de Zeehoek (=de eigenaar) en de gemeente zullen binnenkort presenteren hoe en op welke termijn de sluiting geschiedt.

Samen gaan we wel onderzoeken of een overdekt doelgroepenbad op de Westrand een goed en haalbaar initiatief is. Een optie op de grond waar een mogelijk bad kan komen is zeer recentelijk verlengd.
Hoe kan een verantwoorde exploitatie dan worden gezien de moeilijk financiële situatie van de gemeente? Er wordt gedacht aan de mogelijkheid het huidige subsidiebedrag in beeld te houden in de begroting en een mogelijke bate van woningbouw op het Zeehoekterrein te gebruiken.
Een mogelijke haalbaarheid wordt onderzocht.

Namens GemeenteBelangen
Piet Mosch

Vorig artikelWord ook HersenHeld voor de Hersenstichting
Volgend artikelMooie opbrengst kerkbalans Wervershoof 2023