Update van de dorpsraad en de commissie Kernvisie. Na het aanbieden van de kernvisie in december aan B.&.W. zou er omstreeks maart een integraal overleg plaatsvinden met ambtenaren over de diverse onderwerpen. Door het coronavirus is dit uiteraard niet doorgegaan.

Wel is er een video-overleg geweest met ambtenaren inzake woningbouw. En daar zijn wij bovenop blijven zitten. Karin van Dijk en Bram Visser hebben diverse malen gesprekken gehad met wethouder Andrea van Langen en Sjaak de Lange over de woningbouw.
En wij hebben het dan over nieuwbouw op het terrein tv de Kaag aan de Slotlaan en de Tegel.

Wat de Slotlaan betreft zijn wij in een vergevorderd stadium. De gemeente heeft, onder onze druk, besloten nieuwbouw aan de Slotlaan te vervroegen van 2022 naar 2021. Tevens hebben wij gezamenlijk besloten er een CPO ( bouwen in eigen beheer) project van te maken, waardoor wij omslachtige procedures kunnen omzeilen. Het plan behelst 2 vrije sector woningen, 3 maal 2 onder een kap, 6 starterswoningen en 17 seniorenwoningen.
Er is overleg met de omwonenden geweest en die zijn akkoord met dit plan.
Wij hebben ook bij de gemeente aangedrongen op snelle sloop van de huidige opstallen en hekken i.v.m. overlast van jeugd in de nachtelijke uren.
Vorige week hebben wij een quick scan ingediend bij de gemeente, bij een positieve beoordeling hopen wij op korte termijn een grondprijs van de gemeente te krijgen en dan kunnen de prijzen van de huizen vastgesteld worden. Als dit allemaal achter de rug is kunnen wij een bijeenkomst plannen in de Schoof met belangstellenden voor dit plan. Om in aanmerking te komen zal men lid moeten de worden van de vereniging CPO Slotlaan i.o.

De Tegel
Ook voor het terrein “de Tegel “aan de Vok Koomenweg zijn positieve ontwikkelingen te melden. De provincie was tegen bouwen op de lokatie, maar na argumentatie van de Dorpsraad en de gemeente heeft de provincie zijn visie bijgesteld en zijn er nu openingen. De gemeente doet nu onderzoek naar de afwikkeling van de verkeersstromen richting Westfrisiaweg via Zwaagdijk.
De Dorpsraad is voorstander van een groene waterrijke wijk met alle woningen aan het water. En een groenstrook aan de Eilandzijde, zodat het uitzicht van de Eilandbewoners groen blijft.

De Zeehoek
Tenslotte: de Dorpsraad en commissie Kernvisie hebben recent een rondleiding gehad op het voormalige ijsbaanterrein door Nick Mulder en zijn echtgenote. Nick fokt daar een zeldzaam type varkens Tamworth. Zeer indrukwekkend waar ze mee bezig zijn. Nick zou daar graag een zorgboerderij willen bouwen. Wij zijn daar voorstander van en nu het zwembad voorlopig daar blijft, kan dat een mooie combinatie worden. Ook zouden daar dan Tiny houses geplaatst kunnen worden. Er is flinke behoefte aan deze zelfvoorzienende woonvorm, die mooi aansluit bij een zorgboerderij.

Namens de Dorpsraad en commissie Kernvisie:
Karin van Dijk en Bram Visser

Vorig artikelCollecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
Volgend artikelVerkeersveiligheid in Wervershoof