In de week van 4 tot en met 10 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Wervershoof gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 2.530,05 opgehaald.

Dit is incl. donatie via QR-code op de collectebus. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Wervershoof voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Misschien is er bij u geen collectant aan de deur geweest,
maar wilt u nog wel graag wat doneren.
Dat kan dan alsnog door de QR-code te scannen.