In de Kernvisie heeft de commissie een aantal locaties opgenomen, waar het niet best is met de verkeersveiligheid. De Dorpsraad heeft dit overgenomen en is met de gemeente in overleg over uit te voeren projecten. Het eerste wat nu door de gemeente wordt aangepakt is de kruising Vok Koomenweg/ Theo Koomenlaan/Matjador en het Eiland.

Zeker met de jeugd richting sportpark de Westrand is dit een levensbedreigende situatie.
Over een week begint de gemeente met een reconstructie van deze kruising. Kernpunten van deze verbetering; er komt een zebrapad met een druppel als middenberm van 2 meter breed, door middel van betonnen randen en heggen worden fietsers en wandelaars in de juiste richting geleid. De helling van de brug richting Eiland wordt afgevlakt. De drempel op de Vok Koomenweg vanuit de verkaveling komt dichter bij de kruising te liggen, zodat het afremmend effect op de kruising beter merkbaar is, zodat automobilisten geen tijd en ruimte hebben om weer gas te geven. De oversteekplaats voor de fietsers is ook duidelijk aangegeven en haaks op de rijweg.

De gemeente heeft een maand nodig om deze werkzaamheden uit te voeren en in die periode is de kruising afgesloten. Bewoners van de Matjador worden via een rijplatenweg omgeleid achterlangs de Westrand o.a. via het daar lopende wandelpad. Bewoners van ‘t Eiland zullen het fietsbruggetje bij de Kromme Leekstraat gebruiken, waar het paaltje wordt verwijderd.

Wij zijn blij met deze aanpak van de gemeente. Ook over de Simon Koopmanstraat hebben wij steeds contact met de gemeente. Die renovatie staat voor 2021 op de agenda. De gemeente wacht momenteel op een rapport over de riolering. Blijkt die niet vervangen te moeten worden, dan is de renovatie eenvoudiger. Een voorstel voor de herinrichting wordt gemaakt en dan ter discussie aan de bewoners van de Simon Koopmanstraat voorgelegd. Wij houden U op de hoogte. Tenslotte; wij hebben in de Kernvisie de wens geuit om tot een Integraal Kind Centrum ( IKC) te komen bij de Dars. Samenvoeging van scholen en voorzieningen voor kinderen samen. In dat kader zouden wij het jammer vinden, als de Werenfridus wordt gerenoveerd. Je kunt renoveren wat je wilt, het blijft een oud gebouw.
De renovatie stond voor 2023 op de agenda, maar door vertragingen bij andere projecten ( o.a. IKC in Medemblik) zal deze renovatie zeker uitgesteld worden tot 2024/2025. Misschien dat er voor die tijd uitsluitsel is voor de toekomst van de Dars en het IKC in beeld kan komen.

Namens de Dorpsraad en commissie Kernvisie
Karin van Dijk en Bram Visser