WERVERSHOOF – De terreinknechten van VVW Wervershoof hoeven straks niet langer met de tuinslang het veld nat te houden, het nieuw aan te leggen natuurgrasvoetbalveld wordt voorzien van een automatische beregeningsinstallatie.

De plaatselijke tennisvereniging gaat verhuizen naar de Westrand en krijgt een plaats bij VVW. Dat geeft Medemblik de kans om direct het bijveld aan te pakken en te voorzien van een automatische beregeningsinstallatie, in de periode waarin dit nieuwe veld wordt aangelegd krijgt ook het hoofdveld een nieuw grasveld en in het kader van efficiency krijgen dan ook beide velden een automatische beregeningsinstallatie.

Met het aanbrengen van een automatische beregeningsinstallatie is er sprake van een flinke kostenbesparing op de lange termijn. De gemeente schat de investering binnen twee jaar te hebben terugverdiend omdat de kosten voor loonwerk voor het handmatig beregenen afnemen.

De gemeente kiest nadrukkelijk voor automatisch beregenen omdat:

  1. De kwaliteit van het grasveld geoptimaliseerd wordt door de spreiding van de sproeiers op het veld;
  2. De beregening op afstand aangezet kan worden. Er is sprake van een duurzame oplossing door het punctueel aanzetten van de beregening (beregenen op het moment dat het echt nodig is in plaats van omdat het in de planning past);
  3. Het beregenen met een haspel meer kosten met zich mee brengt. Automatische beregening is naar schatting binnen twee jaar terug verdiend en bij droge zomers zelfs eerder. De gemeente is verantwoordelijk voor het beregenen van de velden.

Omdat de kosten voor aanleg van het voetbalveld lager zijn dan begroot is er genoeg budget om de automatische beregeningsinstallatie te realiseren. Medemblik ga volgend seizoen evalueren en besluit daarna of ook de andere voetbalvelden in de gemeente Medemblik een automatische beregeningsinstallatie krijgen.

Bron: Medemblik Actueel