WERVERSHOOF – Deze vraag heeft ook het college zich gesteld en heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren met als opdracht te kijken naar de toekomst van het zwembad in Wervershoof. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er zes opties zijn. In twee van de zes opties is er geen toekomst meer weggelegd voor de Zeehoek in Wervershoof en in de andere vier opties is er nog wel een toekomst maar dat gaat of veel geld kosten (nieuwbouw) of veel meer subsidie kosten.

De zes opties op een rij

  1. De gemeente Medemblik gaat de erfpacht niet verlengen waardoor het zwembad per 1 mei 2018 de deuren zal gaan sluiten. De huidige klanten zullen dan naar de overige zwembaden in de regio moeten gaan. De gemeente Medemblik koopt het pand van de Stichting Zwembad de Zeehoek (maximaal de WOZ-waarde zo’n 800.000 euro) en is daarna vrij om te beslissen wat er met het pand en de grond wordt gedaan.
  2. Een rem op de hoogte van het subsidieplafond, nu 205.000,- euro per jaar, waardoor de Stichting Zwembad het Zeehoek niets anders rest dan op korte termijn de deuren te sluiten. En de gemeente Medemblik de stichting uitkoopt en net zoals in optie 1 eigenaar gaat worden van het pand en de grond.
  3. In optie drie wordt de erfpacht wel verlengd en wordt de hoogte van de subsidie ook verhoogd waardoor het zwembad gewoon de deuren open kan houden. Maar er moet wel 2.3 miljoen euro worden gestoken om achterstallig onderhoud weg te werken en het zwembad duurzaam te maken. De stichting kan dit bedrag niet ophoesten en zal daarom de gemeente Medemblik moeten vragen deze gelden beschikbaar te stellen waardoor de subsidie van 230.000 euro nu zal stijgen tot 380.000 euro.
  4. Een andere exploitant. De erfpacht met de stichting Zwembad de Zeehoek wordt niet verlengd en de gemeente koopt het pand voor de dan geldende WOZ-waarde en zal op zoek moeten naar een nieuwe exploitant waarbij de nieuwe exploitant de investeringen aangegeven in punt 3 zelf zal moeten ophoesten. Het zwembad kan dan zeker de eerst komende 15 jaar open blijven. Maar ook hier zal de nieuwe exploitant bij de gemeente Medemblik aankloppen om de middelen beschikbaar te stellen wat wederom zal resulteren in een subsidie die van 230.000 euro zal stijgen naar 380.000 euro.
  5. Platgooien en nieuwbouwen. Het oude zwembad blijft open tot het moment het nieuwe zwembad gereed is waarna de oude de deuren gaat sluiten en gesloopt zal worden of er moet een nieuwe bestemming voor worden gevonden. De kosten zijn dan minimaal 7.5 miljoen euro en zal gedurende de bouw de subsidie voor het oude zwembad stijgen van 230.000 naar 265.000 euro. Het nieuwe zwembad kan dan weer probleemloos 30 tot 40 jaar worden gebruikt maar de subsidievraag zal stijgen naar 400.000 euro per jaar.
  6. Vergroten Zwembad Zuiderzee. Dit zwembad is eigendom van een commerciële partij en wordt jaarlijk door de gemeente Medemblik gesubsidieert met 50.000 euro met als tegenprestatie dat het zwembad niet alleen voor de parkbewoners toegankelijk is. Hiervoor moet eerst overleg worden gepleegd met de eigenaar van Zwembad Zuiderzee.

Al met al mag men concluderen dat welke optie er ook gaat worden gekozen het de gemeente Medemblik minimaal 800.00 euro gaat kosten en daarna vele jaren tot ruim 100.000 euro per jaar meer aan subsidie. De gemeenteraad zal dus ook de moeilijke taak krijgen om een besluit te nemen. Wordt het sluiten,nieuwbouw of renovatie. De toekomst zal het leren.

Vorig artikelAndijk en Wervershoof in trek bij het inbrekersgilde
Volgend artikelOpbrengst Actie Kerkbalans