De nog steeds verder oplopende tekorten op het sociaal domein en dan vooral bij de Wmo en Jeugdzorg, maar ook de Covid-19 crisis zorgen ervoor dat de provincie Noord-Holland Medemblik de opdracht heeft gegeven om de meerjarige begroting op pijl te houden.

In een brief aan de gemeente Medemblik schrijft de provincie:
,,Bij onze analyse hebben wij geconstateerd, dat ondanks dat het perspectief 2021-2024 een structureel en reëel sluitend beeld laat zien, er nog wel de nodige druk staat op de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de verder oplopende tekorten in het sociaal domein en het ontbreken van een goed zicht op de financiële gevolgen van de COVID1 9-uitbraak.

Uit ambtelijke informatie is vernomen dat voor de virusuitbraak gewerkt wordt om scenario’s inzichtelijk te maken. Voor eventuele tekorten zullen nieuwe maatregelen getroffen worden, waarbij u mogelijk weer ingrijpende keuzes zal moeten maken om het meerjarig begrotingsevenwicht 2024 (e.v.) te behouden. We vertrouwen erop dat u – als hoogste orgaan binnen de gemeente – uw verantwoordelijkheid hierin neemt om het structurele en reëel evenwicht in stand te blijven houden. Dit houdt in dat wij verwachten dat bij de begroting voor 2022 – als blijkt dat die jaargang niet sluitend te krijgen is – in het perspectief in ieder geval het jaar 2024 en 2025 een structureel en reëel evenwicht laat zien. Wij wensen u veel succes bij dit traject.

Mochten hierbij problemen dreigen te ontstaan, dan gaan wij ervan uit dat wij daarvan zo spoedig mogelijk door u op de hoogte worden gesteld.”

Weerstandsvermogen moet worden verbeterd
De provincie Noord-Holland wijst de gemeente Medemblik ook op het weerstandsvermogen van de gemeente Medemblik, die tijdelijk onder de 1,0 is komen te liggen en dit door het college ook voor tijdelijk is geaccepteerd. De provincie zegt hierop dat de weerstandscapaciteit daarmee niet van voldoende omvang is om gekwantificeerde risico’s af te dekken.

,,In het kader van de risicobeheersing is het in ieder geval van belang dat een realistisch beeld wordt geschetst. Het tijdelijk hanteren van een ratio onder 1,0 zou daarmee te rechtvaardigen zijn. Wij verwachten echter wel dat u de ratio weer zo spoedig mogelijk op het niveau van 1,0 zult brengen zodat er weer een gezonde balans tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s zal ontstaan,” schrijft de provincie in de brief aan de gemeente Medemblik en het college van Medemblik.

Een duidelijke opdracht dus van de provincie voor de gemeente Medemblik, een opdracht om de financiële huishouding binnen de gemeente Medemblik beter op orde te brengen, maar voor wethouder Dirk Kuipers zullen er nog veel beren op de weg liggen voor de zon weer gaat schijnen aan de financiële horizon.

In samenwerking met onze mediapartner Medemblikactueel