Nog tot 15 oktober is de Koopmanspolder open voor publiek, mits u de hond thuis laat. Via het schelpenpad kan het uitzichtpunt bereikt worden. Ook kunt u vanaf andijk doorlopen naar de poepjesdijk door de tweede ring linksaf in te wandelen. Dan komt u uit bij de molen.

Als u de derde ring rechtsaf neemt, komt u uit bij het hek. Het natte deel van het gebied is niet toegankelijk voor bezoekers. De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. De afgelopen jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten. We hebben vooral over vissen veel nieuwe kennis opgedaan.

In juli is het hoger gelegen deel met de ringstructuur gemaaid, waarbij bloeiende planten en schralere delen zijn ontzien met het oog op vestiging van vlinders en andere insecten. In het lage deel barst het momenteel van de libellen, kikkers en heel veel jonge vis.

De eerste eenden uit noordelijkere gebieden komen momenteel binnen: maar die zijn lastig te herkennen doordat ze in de rui zijn waarbij de mannetjes net zo bruin zijn als de vrouwtjes. In het riet miechelt het van de karekieten. We schatten het aantal broedparen dit jaar op 30-40 paar, zodat er nu veel jongen zijn. Andere soorten recent gezien zijn: ijsvogel, dodaars, kleine zilverreiger en watersnip. Kwa planten wordt het alsmaar spectaculairder: er zijn nu al ruim150 soorten aangetroffen!

Hieronder zijn bijzondere soorten zoals fraai duizendguldenkruid; wel fraai maar pietepeuterig klein, ratelaar, zulte, heelblaadje, kattenstaart en twee soorten gulden roede. Heel bijzonder zijn een aantal soorten die niet of nauwelijks in onze provincie voorkomen en waarvan de groeiplaatsen meest liggen in het rivierengebied! Het gaat dan om klein vlooienkruid, liggende ganzerik en zomerfijnstraal.

Veel plezier met wandelen en kijken.

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder. Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden.