Stichting De Zeehoek ziet de keuze van het college voor renovatie van het huidige zwembad De Zeehoek niet als de optimale keuze. We hebben dat nader onderbouwd naar de gemeenteraad, en hopen dat deze anders besluit.

Renovatie van het huidige bad, op de huidige locatie, met een levensduurverlenging van 15 jaar, vergt een investering van ruim € 3 miljoen en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 532.000. Een nieuw doelgroepenbad aan de Vok Koomenweg vergt een investering van bijna € 8 miljoen, en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 413.000;
Een nieuw doelgroepenbad op de huidige locatie vergt een investering van bijna € 7 miljoen, en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 396.000;

Stichting de Zeehoek pleit voor een nieuw driebadenbad direct voor of achter het huidige bad, een oplossing voor 40 jaar, een investering (door Stichting De Zeehoek, met gemeentegarantie) van bijna € 10,6 miljoen, en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 521.000.

Gezien het aantal bezoekers komen de lasten per bezoeker en per uur bij:
renovatie van het huidige bad: € 7,82 bij 68.000 bezoekuren
een doelgroepenbad aan de Vok Komenweg:€ 6,07 bij 68.000 bezoekuren
een doelgroepenbad op de huidige locatie: € 5,82 bij 68.000 bezoekuren
een driebadenbad op de huidige locatie: € 5,29 bij 98.592 bezoekuren

Bij nieuwbouw is het mogelijk om grotendeels in de energiebehoefte te voorzien door aardwarmte vanuit het kassengebied Andijk/Wervershoof. Naast nieuwbouw van het zwembad is het goed mogelijk de rest van het perceel te ontwikkelen voor bijvoorbeeld woningbouw, een zorgboerderij met tiny houses of een andere ontwikkeling. Voor deze ontwikkeling, en de ruime omgeving van het zwembadterrein, kan ook aardwarmte beschikbaar komen.

Met vriendelijke groet,

Jan Mol
Vicevoorzitter Stichting de Zeehoek