De kinderen van de Gerardus Majellaschool in Onderdijk hebben enkele weken rond het thema ‘Plastic soep’ gewerkt. Zo leerden ze dat er veel plastic afval op de straat en in de zee terecht komt en dat dat schadelijke gevolgen heeft voor het milieu. “Daar moeten we toch iets aan doen”, bedachten de kinderen.

Ze maakten o.a. actiefilmpjes waarin ze de mensen oproepen om hun afval te scheiden en netjes weg te gooien. En Rosan en Anne uit groep 6 hebben uit eigen beweging een zwerfvuilactie georganiseerd. “We hebben wel 5 kg afval opgehaald!”, aldus Anne. De school vindt het belangrijk om de kinderen zorg voor het milieu bij te brengen en start daarom met het scheiden van afval. Sinds enige tijd is het voor scholen mogelijk om deel te nemen aan de gescheiden inzameling van HVC. “Een prachtig initiatief waar we graag bij aanhaken ”, zegt de directrice. “Op deze manier hopen we leerlingen bewust, betrokken en actief te leren hoe je op een goede manier met afval omgaat. Jong geleerd is immers oud gedaan!”

“Daar moeten we toch iets aan doen”, bedachten de kinderen.

Vorige week hebben 3 medewerkers van de HVC een introductie verzorgd op school. In de klassen staan nu bakken voor gft-afval, plastic, restafval en oud papier.