De gemeente Medemblik verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 28 flexwoningen tussen de Kleingouw 71 en 84 in Andijk voor de periode van tien jaar.

Woningcorporatie Het Grootslag diende in mei een aanvraag voor een vergunning in om op korte termijn meer woningzoekenden te kunnen huisvesten. Na zorgvuldig onderzoek is er overgegaan tot het verlenen van de vergunning.

Spuitzones
De locatie voor de flexwoningen bevindt zich in de directe omgeving van agrarisch gebied waardoor er zorgen werden geuit over de afstand in verband met het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Wettelijk zijn hier geen vaste afstanden voor vastgesteld. Het Grootslag heeft het plan voor de woningen ontwikkeld en zal ‘mitigerende’ maatregelen nemen door een haag te plaatsen die een buffer vormt tussen het agrarisch gebied en de woningen. Deze oplossing creëert naar de mening van de gemeente een acceptabele leefsituatie.

Participatie
In de aanloop naar de vergunningsaanvraag zijn de direct omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarna er nog aanpassingen zijn gedaan in het plan. Zo is er voor gekozen om 28 woningen te plaatsen in plaats van 31 zodat er meer ruimte is voor de woningen en het parkeren. Daarnaast komen er fietsenbergingen tussen de woningen en wordt er een heg geplaatst, die voor voldoende privacy zorgt. Ook is er voor gekozen om extra parkeerplaatsen voor auto’s aan te leggen.

De flexwoningen
Het gaat om regionaal geproduceerde duurzame en circulaire woningen van stichting Clean2Anywhere, waarbij WerkSaam Westfriesland een rol heeft in het bouwen van de huisjes. Ze zijn bedoeld voor woningzoekenden met een één- of tweepersoonshuishouden die staan ingeschreven bij woningcorporatie Het Grootslag.

Planning
De verleende vergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en Nieuwsblad Medemblik. Voor meer informatie kunt u terecht bij Het Grootslag: https://www.wst-hetgrootslag.nl

Vorig artikelGoede overwinning na furieuze openingsfase
Volgend artikelNieuwe digitale drukpers bij De Letter