Aan het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. 

Onderwerp: Grote woningbehoefte in kern Wervershoof

Wervershoof, 8 juni 2020

  

Geacht college en gemeenteraad,

Met schrik hebben wij kennis genomen van het stuk in het NHD van directeur Albert Gieling van de woningstichting  De Woonschakel West-Friesland betreffende het enorme tekort aan huurwoningen en bouwlocaties in West-Friesland en van de recente reactie van de Provincie op woningbouw op gebied de Tegel.

Nadat er eerst een argument tegen de Tegel werd gebruikt over niet bouwen in het buitengebied (twee maten meten, want in Venhuizen worden 220 woningen in buitengebied gebouwd), wordt nu het water de Kromme Leek als argument gebruikt, omdat dat een mooie buffer van het dorp naar platteland is.

Niets is minder waar, wij zien de Kromme Leek als een mogelijkheid om een nieuwbouwplan op de Tegel te integreren tot een groene, waterrijke, CO² vrije en duurzame wijk. Een voorbeeld voor andere gemeenten. Warmte kan worden onttrokken aan de nabijgelegen rioolwaterzuivering, die graag meewerkt. Ook de eis van openbaar vervoer in de nabijheid is ingevuld door het treinstation Hoogkarspel (binnen 7 km).

 Uit een recente vraagscan via Funda blijkt dat er een grote behoefte is aan woningen in alle sectoren in Wervershoof en directe omgeving. Er blijken 1.281 serieuze zoekers te zijn naar woningen voor ouderen, jongeren en luxe eengezinswoningen. Ook uit de enquête van 2019 i.v.m. de Kernvisie bleek dit al.

 In 2019 hebben wij reeds aan de bel getrokken bij de gemeente en de ambtenaren en om spoed gevraagd in deze. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd, in ieder geval voor ons niet merkbaar. 

 Inbrei locaties zijn er (bijna) niet. Op het Kaag terrein, dat dit jaar vrij komt, kunnen 11 woningen gebouwd worden. Een druppel op een gloeiende plaat en het Zeehoek terrein laat nog wel even op zich wachten.

 Wij vragen u als college en gemeenteraad dringend om met spoed in actie te komen en zijn bereid om mee te helpen de Provincie op andere gedachten te brengen, zodat wij eind dit jaar kunnen starten met procedures.

 Het is geen vijf voor twaalf of twaalf uur, maar al lang kwart over twaalf. Laten wij de handen ineen slaan en met vereende krachten de Provincie onder druk zetten om een voorbeeld te creëren voor anderen met een mooie, groene, waterrijke, Duurzame en CO2 vrije nieuwbouwwijk.

Dorpsraad Wervershoof en commissie Kernvisie 2019-2035