De gemeente Medemblik heeft in voorbereiding de aanpassingen aan de Simon Koopmanstraat. Dit betekent dat er verkeerskundig wordt gekeken naar de huidige situatie en vervolgens dat vertalen naar een plan.

Input voor dit plan is onder andere vanuit de verkeerskundige van de gemeente en de eerdere reactie vanuit de bewoners, dorpsraad van Wervershoof. Een algemeen punt die wij hebben teruggekregen is dat er te hard wordt gereden. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de inrichting dit uitnodigt en een andere oorzaak is dat de gebruiker hier ook geen rekening mee houdt dat je binnen de bebouwde kom rijdt.

De huidige situatie is dat de hele Simon Koopmanstraat een maximale snelheid heeft van 50 km/uur. Verder hebben wij inzicht gekregen in een aantal verkeersbewegingen rond de kruising Vok Koomenweg/ Simon Koopmanstraat. Intern heeft de gemeente ook gekeken of er geen werk met werk gemaakt kan worden. Denk hierbij aan het vervangen van het riool. In deze fase van het project nemen wij de gehele Simon Koopmanstraat in oogschouw. Om zo een eenduidig mogelijk beeld te creëren. Dit betekent alleen niet dat alles in één keer wordt uitgevoerd.

Daarom wil de gemeente een wegontwerp maken voor de gehele Simon Koopmanstraat inclusief de kruisingen met de Vok Koomenweg en Kagerdijk. Voor de weginrichting hebben we een keuze gemaakt voor een ontwerpsnelheid van 30 km/uur, dit geldt dus voor de gehele Simon Koopmanstraat.

De Kagerdijk – Zeedijk zijn beide 50 km/uur en is nu al de doorgaande route. Dit betekent dat hier de kruising zo aangepast moet worden dat de Simom Koopmanstraat met 30 km/uur aansluit op de 50 km/uur weg hierop aansluit.

Rond de kruising met de Vok Koomenweg is dit lastiger om direct een keuze te maken omdat dit een gevolg heeft voor de Vok Koomen/ Europasingel. De reden hiervan is dat deze weg op dit moment 50 km/uur is en niet op de nominatie staat om de snelheid te verlagen.

Op de kruising komen de wegen van 30 en 50 samen. Daar zijn twee keuzes voor het ontwerp mogelijk:
1) de kruising wordt gelijkwaardig, ontwerpsnelheid 30 km/uur;
2) de kruising krijgt een hoofdroute (50 km/uur) en de aansluitende wegen moeten voorrang verlenen.

(1) Bij een gelijkwaardige kruising met ontwerpsnelheid 30 km/uur geldt dat al het verkeer mengt (fiets, brommer, auto, vrachtwagen). Door deze menging krijg je een natuurlijke verlaging van de snelheid. Dan heeft rechts ook voorrang. De consequentie is dat deze inrichting gevolg heeft voor de inrichting van de Europasingel. Deze weg is nu als 50 km/uur ingericht. Het is niet logisch om van 50 naar 30 (kruising) en weer naar 50 gaat.

De peiling die wij graag willen doen, hoe er gedacht wordt over de kruising van de Simon Koopmanstraat/ Vok Koomenweg. Is de wens dit als gelijkwaardige kruising in te richten of een voorrangskruising voor de Vok Koomenweg- Europasingel.

De reacties kunnen gestuurd worden naar de Dorpsraad waarna deze worden besproken met de gemeente.

Voor de uitvoering geldt dat wij zeker nog niet de financiële middelen hebben om het werk in zijn totaliteit uit te voeren. Er is geld geprogrammeerd voor het zuidelijk deel van de Simon Koopmanstraat (van de Dorpsstraat naar de kruising Vok Koomenweg). Dit moet nog definitief vrijgegeven worden middels bestuurlijke besluitvorming.

Reageren?
Reacties graag naar de dorpsraad Wervershoof via Facebook, mail: info@dorpsraadwervershoof.nl
of bel A. Visser 06-22698237

Vorig artikelIrene twee keer goud en twee keer brons op WK Afstanden
Volgend artikelVoorwoord op uitgestelde boekenweek: Ontmoet schrijvers online