In de gemeente Medemblik zijn een aantal woningbouwplannen in ontwikkeling. Te weten; de Tegel in Wervershoof waar de dorpsraad zich voor inzet, Vliethof in Onderdijk van Ontwikkelingscombinatie RBG en De Commandeur in Wognum van Wokke Vastgoed.

Onze wethouder Andrea van Langen is ook enthousiast over deze initiatieven.
Maar het struikelblok voor deze prachtige plannen is onze gemeentelijke organisatie. Er moeten hiervoor immers allerlei procedures doorlopen worden. En dat is ook het probleem.

Wij -de gemeenteraad- horen wel elke maand dat er in het gemeentehuis, op ambtelijk niveau, een capaciteit tekort is. Dit geldt niet alleen op de afdeling ruimtelijke ordening maar op meerdere afdelingen. En dat met zoveel woningzoekenden!

We vragen ons ook dan af of de organisatie wel goed wordt aangestuurd.

Wij- de oppositie- hebben daarom een brief met tien punten van ongenoegen naar het college gestuurd, met de bedoeling om met z’n allen, dus ook met de coalitie, hier een verbeterslag te maken. Donderdag gaan wij- de oppositie- met het college, de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering in gesprek over ons ongenoegen met hopelijk een nieuwe koers.

En voor onze woningbouwplannen kunnen we externe expertise inschakelen, er zijn bureaus die de ruimtelijke ordening en planologie van een bouwplan zo kunnen aanleveren en dan heeft de gemeentelijke organisatie alleen nog een controlerende functie.

Want er moet worden gebouwd voor onze jeugd. En om met een spreuk af te sluiten:
“Zonder wonen, werken, water en goede wegen kan een mens niet leven”.

Met vriendelijke groet,
André Meester
Fractievoorzitter
BAMM