Zoals bij velen bekend is, komt een groot deel van de subsidie die de Schoof jaarlijks mocht ontvangen, te vervallen. Van deze subsidie bekostigde de Schoof haar eigen jongeren- en ouderenwerker, welke veel activiteiten voor het dorp en de omgeving wist in te plannen. Tevens was het door deze bijdrage mogelijk om leuke activiteiten voor jong en oud tegen een zeer vriendelijke prijs aan te bieden. Doordat dit komt te vervallen is het zeer de vraag hoe alles er de komende periode uit komt te zien. De gemeente heeft aangegeven dat zij binnen het wijkteam hun eigen jongeren- en ouderenwerker hebben welke in Wervershoof kan ondersteunen.

Door de komst van een zakelijk leider (Michiel Vlaar) wordt gepoogd om hier zo snel mogelijk duidelijkheid in te krijgen. Veel gesprekken met betrokken partijen zijn opgestart, echter zijn er voor veel onduidelijkheden aan alle kanten. Er wordt van de Schoof verwacht dat het centrum meer op eigen benen gaat staan. Echter mogen wij veel activiteiten die wij zouden willen organiseren, niet oppakken omdat de exploitatievergunning het niet toestaat.

Het vrijwillige bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers van de Schoof zien graag zo veel mogelijk activiteiten in de Schoof. Wij hebben voor de inwoners van Wervershoof en de omgeving daarvan een fijne plek voor bijna iedere gelegenheid. Dat blijft zo. Er zijn tal van clubs actief hier, en worden muzieklessen gegeven, de bibliotheek zit bij ons en voor bijzondere of juist alledaagse gelegenheden kun je bij de Schoof terecht.

Al met al is de omslag die wij moeten maken, misschien wel een logische gezien de huidige maatschappij waarin wij ons bevinden, echter geen gemakkelijke. Iedereen hier zet zich er volledig voor in om dit prachtige sociaal culturele centrum zo goed mogelijk te laten draaien.

Het wordt door de gevraagde professionalisering moeilijker om activiteiten te creëren die kosten neutraal zijn. En juist daarbij hebben wij jullie hard nodig. Als Schoof zijnde blijven wij graag de spil in tal van activiteiten, maar zonder vrijwilligers kunnen wij het niet.

Mocht u denken dat u bij ons een steentje kunt bijdragen voor een leuker dorp, in een kinderclub, bij een activiteitenprogramma, achter de bar, of wat dan ook? Heeft u zelf leuke ideeën over activiteiten waarin wij kunnen ondersteunen? Dan gaan wij heel graag met u in gesprek.

Vriendelijke groet, Bestuur en medewerkers “De Schoof”