Beste Wervershovers, parochiaan of geen parochiaan, graag uw aandacht voor het volgende. Onze kerk wordt in de steigers gezet. Het dak van onze Werenfriduskerk wordt gerenoveerd. De leien zijn versleten en worden vernieuwd en verder alles wat na 145 jaren blootgelegd wordt en versleten is wordt ook aangepakt.

Onze kerk is een Rijksmonument. Daardoor hebben wij als parochie veel subsidie gekregen van zowel Rijk als Provincie Noord-Holland. Maar het is een investering waarbij we extra financiële hulp nodig hebben zonder onze reserves te moeten aanspreken. Want we willen ook de opdracht geven om de toren te renoveren. We denken er over om een extra sponsoractie op touw te zetten later in dit jaar 2021. Want nu ze toch met die steigers bezig zijn!…145 jaar lang is onze Werenfriduskerk financieel in de steigers gehouden door onze parochianen en door de inzet van zeer vele vrijwilligers. Om de kerk in balans te houden.

En ook met de Actie Kerkbalans zoals nu in de komende week. Het vuur van inzet en geloof in onze kerk is altijd blijven branden. Nee, geen echte brand zoals bij de kerk van Hoogmade in 2019 en de Notre Dame in Parijs. Een ergere ramp voor een kerk is er niet.
Je kunt je niet voorstellen als je op het Zijdwerk richting Wervershoof rijdt, dat onze Werenfridus er niet meer zou staan! Onze kerk is beeldbepalend, samen met het Raadhuis en de molen. Als symbolen van geloof, hoop en liefde. De Skyline van Wervershoof!!

Het was een zware teleurstelling dat de kerken in maart en april gesloten moesten blijven en daarna heel bescheiden weer open mochten met maximaal 30 bezoekers per viering. Geen koren, niet mogen meezingen, uitvaarten zonder familie. En dan deze gehele kerstperiode. Wat normaal een hoogtepunt zou zijn met goed bezochte vieringen en waar de voorbereidingen al geruime tijd begonnen waren, zoals voor de populaire gezinsviering op kerstavond met het kinderkoor, het mocht niet zo zijn. Een geluk was het dat in september, tijdens de eerste officiële viering van onze Priester Juan Andres, nog wel verruiming was om meer bezoekers te ontvangen. En daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt door vele parochianen.
Als de beperkingen door Corona verleden tijd zijn in het komende jaar, wil het parochiebestuur onze dorpelingen benaderen over de toekomst van onze kerk. Dit wegens het teruglopende kerkbezoek. Hoe zal het met de vieringen gaan? Met de pastors, de voorgangers, de muziek en zang van diverse koren. Met bijvoorbeeld feestdagen, jubilea, avondwakes en uitvaarten! Feit is, dat het gebouw, ons monument, altijd overeind zal blijven. In 2025 bestaat de Werenfriduskerk 150 jaar!! Dit moeten we met z’n allen kunnen vieren.

Zoals ieder wel begrijpt, zijn dit jaar de inkomsten door de beperkte openstelling van onze kerk, sterk geminimaliseerd. Daarom een extra aanbeveling om onze Actie Kerkbalans financieel te ondersteunen. Om ons vuur warm te houden. Om alles draaiende te houden.

Mocht u geen envelop in de deur krijgen en wilt u toch doneren, dan kan dat op rek. nr.
NL73 RABO 0368904970

Bij voorbaat heel veel dank, Het parochiebestuur van St. Werenfridus