Op de foto ziet U de commissie leden, die in de Schoof de enquête’s verwerken, die U massaal hebt ingevuld.

Naast de ingevulde standaard vragen, zijn er veel meningen en ideeën op de formulieren vermeld. En daar kunnen wij wat mee. Nu komt het er op aan alles te bundelen , te verwerken en tenslotte moet dit leiden tot een nieuwe Kernvisie voor de komende 10 tot 15 jaar. Het is de bedoeling, dat wij elk jaar met de gemeente om de tafel gaan om te kijken, wat er van de plannen terecht is gekomen.

Dank U allen voor het  invullen en meedenken over de toekomst van ons prachtige dorp.

De Commissie Kernvisie 2019