Als u dit leest, heeft het oude jaar 2022 nog maar net plaatsgemaakt voor het nieuwe 2023. De laatste dagen van december worden door de media gebruikt om terug te blikken op het nieuws van het oude jaar. Het gaat dan veelal om het grote nieuws, zowel positieve, vreugdevolle als de verdrietige en nare gebeurtenissen, waarop wij geen of nauwelijks invloed hebben, maar waarvan de gevolgen in het leven van alledag praktisch voor iedereen merkbaar zijn.

Alleen al om die reden zal 2022 zeker wereldwijd in de geschiedenisboeken worden opgenomen. Daarnaast is er het persoonlijke lief en leed, waardoor in het eerste geval positief kan worden teruggekeken op 2022, in tegenstelling tot diegenen die met veel verdriet of zorgen werden geconfronteerd.

Voor mij persoonlijk was het ook een opmerkelijk jaar, al was het alleen al om mijn terugkeer in de gemeente politiek, niet langer voor PW 2010 in mijn eentje, maar nu samen met andere, gelijkgestemde mensen voor MORGEN!. Ik zal me blijven inzetten voor het behoud van voorzieningen, want het bericht aan het einde van het jaar over de sluiting van de Zeehoek, kwam ook mij hard aan. We hebben samen met CDA, Gemeentebelangen en D66 een coalitieakkoord opgesteld, waarin o.a. een doelgroepenbeleid aan de Westrand is opgenomen. Helaas ook een behoorlijke OZB-verhoging. Uiteraard geen fijne boodschap, maar wel een noodzakelijke. We voorkomen hiermee dat de gemeente onder financieel toezicht komt te staan van de Provincie. Een dergelijk scenario is zeer onwenselijk; we zouden dan feitelijk onder curatele van de Provincie te staan. Overigens is het wel zo dat, ondanks deze verhoging het wonen in de gemeente Medemblik nog steeds goedkoper is dan in bijvoorbeeld buurgemeentes als Opmeer of Stede Broec.

Daarnaast kon door de invoering van het recycletarief, de afvalstoffenheffing voor volgend jaar omlaag met 8%. Het gaat dan om het basistarief voor o.a. het ophalen van plastic en GFT; het bedrag voor de grijze bak wordt, afhankelijk van het aantal keren, dat de bak aan de weg wordt gezet of de zak in de container wordt gedaan, later verrekend. Overigens is het bedrag voor bak en zak ook verlaagd.

Terugblikkend op dit punt, ben ik van mening dat de communicatie beter moet en kan. Ook met betrekking tot het bericht over de verbouwing van het gemeentehuis. Het leek alsof alles al in kannen en kruiken was. Dat is beslist niet het geval; de gemeenteraad moet er nog over besluiten. Wij zijn er buitengewoon kritisch over en vinden het niet verwonderlijk, dat de inwoners boos zijn. Wel fors investeren in het gemeentehuis, een sluiting van een zwembad en een hoge OZB, dat valt niet met elkaar te rijmen. Overigens stond de OZB verhoging al vast, voordat de prijs van de verbouwing van het gemeentehuis bekend werd.
Naast de noodzakelijke, forse verhoging van de OZB, zijn er gelukkig ook goede berichten te melden uit de begroting. Zo is ons voorstel aangenomen om ook na 2025 structureel extra subsidie te verstrekken aan o.a. onze (€20.000,- per jaar) openluchtzwembaden in de gemeente en extra middelen (€30.000 per jaar) in te zetten voor de verkeersveiligheid om onveilige plekken aan te pakken. Daarnaast blijven we inzetten op preventie in het sociaal domein en het aanpakken van energiearmoede met extra financiële middelen. Hiermee houden we oog voor de inwoners die extra getroffen zijn door de enorme hoge energieprijzen.
De laatste dagen van december gebruik ik ook om vooruit te kijken. Zoals ik in eerder in de Binding geplaatste tekst vermeldde, staat in het coalitieakkoord een doelgroepenbad vermeld en woningbouw in ieder geval op het Zeehoekterrein.
Mijn wens voor 2023 is politiek gezien, dat er daadwerkelijk zicht is op realisatie van beide plannen, en ….. dat er zicht op opvolging van mij komt uit Wervershoof. We kunnen wel wat versterking gebruiken.

Vanuit de grond van mijn hart, wens ik u allen voor 2023, vrede, vreugde, vriendschap en een goede gezondheid.
Anneke van der Geest, Raadslid MORGEN!

Vorig artikelDe Schelp en Werenfridus samen in actie voor de Voedselbank
Volgend artikelWat was het een mooie tijd