Op 2 september was het volle bak in de Schoof, Wervershoof! Onder het genot van een kopje koffie/thee met een gebakje van bakker Swart, versierd met ons logo, werd door het bestuur verslag gedaan van het jaar 2020. Een aantal leden werd in het zonnetje gezet.

Niek Kuin voor zijn inzet bij de reiscommissie en zijn vrouw Riet als loper van de Nestor. Toon Koper, helaas afwezig vanwege lichamelijk ongemak, heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging, de laatste jaren als het verspreidingspunt van de Nestor in Wervershoof en als loper van twee wijken. Hartelijk bedankt voor je inzet! Een boeket voor zijn vrouw en een cadeaubon werden na de vergadering bij hem bezorgd. Ook de heer Jaap Impink, voormalig penningmeester van Zwaagdijk-Oost werd niet vergeten. Voor zijn inzet werd hij hartelijk bedankt. Nicolette Swart heeft een boeket bij hem thuis bezorgd. Na het formele gedeelte speelde Wil Luiken allemaal gezellige nummers, later werd zelfs eventjes gedanst. Iedereen werd goed voorzien van koude en warme hapjes. Tussendoor kon men een formulier invullen over wensen en suggesties m.b.t. de activiteiten. Toen om 17.00 uur de muziek stopte en men begon met opruimen, hoorde je van alle kanten dat het heel gezellig geweest was en dat men had genoten.
Hopelijk wordt het net zo gezellig op de Nationale Ouderendag 1 oktober 2021. Een heleboel leden van de KBO en gasten van de Zonnebloem hebben zich aangemeld (50 personen) en is er nu al een wachtlijst van 10 personen. We hopen dat we voor 1 oktober horen of de coronamaatregelen versoepeld worden, dan kunnen de mensen op de wachtlijst ook genieten van de gezellige middag.

Nieuws van de fietsgroepen.
Fietsgroep Zwaagdijk-Oost: 26 augustus hadden we weer een mooie fietstocht. De tocht ging via Westwoud naar Wijdenes en Schellinkhout. Bij de midgetgolf zaten we met 12 mensen lekker buiten in het zonnetje te genieten van koffie, thee , pilsje of een wijntje. Door Schellinkhout naar Blokker en naar huis. De volgend fietstocht is op donderdag 16 september. We gaan weer via Schellinkhout naar Hoorn en steken op bij Oranje Buiten, een gezellig terras aan het Markermeer. We hopen op mooi weer zodat we buiten kunnen zitten. Vertrekpunt bij de kerk om 13.30 uur. Iedereen wordt weer uitgenodigd om mee te fietsen, je hoeft geen lid te zin van de KBO. Groeten Nellie.

Fietstocht Wervershoof-Onderdijk:
De volgende tocht is op vrijdag 10 september, start om 13.30 uur bij de kerk van Wervershoof. Iedereen die mee wil fietsen is van harte welkom, wel graag een telefoontje naar Riet (582893) of Monique (724819).

Soos Onderdijk.
De soos in Onderdijk gaat weer van start op 16 september om 13.30 uur. U bent van harte welkom in het dorpshuis van Onderdijk. Tot ziens!
Soos Wervershoof. Donderdag 9 september gaan we weer Prijsklaverjassen en Prijsrummicub spelen. De prijsjes zullen hopelijk weer in de smaak vallen. Tot ziens!