Rond de Sjoerd Huisman skeelerpiste en de ijsbaan van IJsclub De Noord is LED verlichting in de masten aangebracht. Met behulp van financiële steun van de provincie Noord-Holland, de RABO bank en de gemeenschapsveiling hebben we dit geheel op eigen kracht kunnen realiseren.

Onze technische vrijwilliger Gerard Tensen heeft daarbij veel ondersteunend werk verricht. Met deze verduurzaming besparen we 40% op de energiekosten.

Doordat we nu professionele verlichting op de baan hebben, biedt dit nog meer mogelijkheden voor de topsport. Het is niet voor niets, dat de landelijke selectie van het Inline Skaten regelmatig bij ons komt trainen. Radboud Inline Skating die de baan beheert, heeft op 2 en 3 juli hier met veel succes een groot internationaal tournooi gehouden. In de toekomst komen zij mogelijk in aanmerking om onderdeel te gaan uitmaken van het Europa Cup circuit. Dan krijgen wij hier jaarlijks veel internationale rijders te zien. Voor de wedstrijden in de avonduren is deze topverlichting van groot belang.

Als er in de wintermaanden weer ijs ligt, zal de ijsbaan er goed verlicht bijliggen.

Het Optisch design is zo gemaakt, dat er maximaal licht valt op de baan en minimaal naast de velden, om lichthinder voor omwonenden te voorkomen.