Op 5 mei, Bevrijdingsdag, vierden de leden van RV de Kogge het 12 ½ bestaan van hun vereniging. Zoals het een roeivereniging betaamt, werd een deel van het feest op het water gevierd, met veel vlagvertoon om zowel de Bevrijdingsdag als het jubileum te vieren. De feestelijkheden vonden behalve op het water natuurlijk ook plaats in het clubhuis, waar de leden om 10.30 samen kwamen om de dag feestelijk te openen.

De voorzitter, Th. Patocka, bedankte in zijn openingstoespraak zowel de 5 oorspronkelijke oprichters , waarvan er twee nog steeds actief lid zijn en aanwezig waren,  als de vele leden die in het bestaan van de vereniging een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Kogge tot de volwaardige roeivereniging van nu.  Hij wees erop dat er nog een paar uitdagingen in de komende jaren opgepakt moeten worden, waarvan de vlootvernieuwing op dit moment de grootste is. Daarna stapten ongeveer 30 leden in de roeiboten en voeren gezamenlijk naar het Egboetswater. De oorspronkelijke geplande tocht door Medemblik, kon door de  weersomstandigheden  helaas niet doorgaan.

Na het roeien werd de feestelijke bijeenkomst afgesloten met een lunch in het clubhuis.  Voor diegenen die de jarige vereniging willen bedenken met een gift: ga naar www.hetluktons.nl en zoek onder Projecten “een nieuwe boot”. Daar wordt meer informatie verstrekt over het vlootvernieuwingsproject en over de mogelijkheid om te doneren.