Op maandag 16 december j.l. hebben de kernen Wognum en Wervershoof hun nieuwe Kernvisie’s voor de komende 10 tot 15 jaar gepresenteerd aan Burgemeester Frank Streng, de wethouders en de gemeenteraad. Ook bestuurders van overige dorpsraden waren hierbij aanwezig.

Na een inleiding door wethouder Joset Fit, nam Wervershoof het voortouw. Er werd een 2 minuten durende film over Wervershoof vertoond, die erg goed ontvangen werd. Daarna nam Wouter Steltenpool het woord namens de commissie Kernvisie Wervershoof en vertelde in het kort hoe de commissie gestart was, was zij hebben gedaan en hoe het traject was op tot deze visie te komen. Nadat de film nog eens vertoond was, was er een muzikaal intermezzo van enkele talentvolle jongeren uit Wognum. Toen was Wognum aan de beurt met de film en een inleiding door Ella Huisman van de dorpsraad Wognum.
Na Wognum werden twee leden van andere dorpsraden geïnterviewd over hun ervaring met de gemeente na het tot stand komen van hun kernvisies. Goede tips voor ons. Met name de tip; nu onmiddellijk doorpakken. Sprak ons aan.
Tenslotte werden de Kernvisies door respectievelijk de voorzitter van de dorpsraad van Wogum en Bram Visser namens de dorpsraad Wervershoof aan Burgemeester Frank Streng en wethouder Andrea van Langen overhandigd en werd er met de tekst “de bal ligt bij jullie“, een bal met logo’s van Wervershoof en Wognum hun kant op gegooid.
Na de fotosessie volgde een netwerk borrel, waar goed gebruik van werd gemaakt.
De Kernvisie Wervershoof 2020-2030 (2035) is gedurfd, uitdagend en veelbelovend. De commissie begrijpt, dat het bij de gemeente niet is “U vraagt en wij draaien“, maar legt wel de verantwoordelijkheid bij de politiek en de bestuurders neer er wat mee te doen. De Dorpsraad Wervershoof zal er boven op zitten en zorgen, dat zij niet over 10 jaar zeggen, waarvoor hebben we dit gedaan.

De dorpsraad Wervershoof heeft ook het idee gelanceerd om te komen tot een kerngebonden budget; een bedrag, waar een kern zelf knelpunten mee kan oplossen. Zij gaan daarover met de politiek en B&W in gesprek.

Ook heeft de dorpsraad Wervershoof gevraagd om met spoed een avond te organiseren met bewoners van de Slotlaan om het vertrek van de Tennisvereniging de Kaag te bespreken en de mogelijkheid van jongeren- en ouderenwoningen te bekijken op die locatie. De dorpsraad Wervershoof neemt het voortouw in deze.

De commissie kernvisie Wervershoof heeft veel tijd, werk en energie in deze kernivisie gestoken en gaat er van uit, dat het niet voor niets was. De commissie kernvisie Wervershoof bestaat uit de volgende personen: Wouter Steltenpool, Kitty Visser Steltenpool, Karin Grent, Vera Sijm, Anneke Koomen, Dylan Grooteman, Pascal Meester, Karin van Dijk en Bram Visser.

De Kernvisie is in te zien op Binding.nl, op het nieuwe digitale platform van de gemeente en in gedrukte vorm af te halen op Simon Koopmanstraat 109 bij Bram Visser.