Het raadhuis van Wervershoof is nooit officieel geopend. In tijden van mobilisatie en Tweede Wereldoorlog vindt de bouw van het raadhuis en komt men daar niet aan toe. In 1939 is de eerste steenlegging door Jaap Raat, zoon van de burgemeester. Tachtig jaar later is er wel een officieel tintje en is Raat opnieuw aanwezig. Samen met Jos Botman, de eigenaar van het gebouw, verricht hij de opening van de expositie over tachtig jaar raadhuis.

In zijn openingswoord vertelt Gidus van de Swaluw, voorzitter van de Stichting Oud Wervershoof, over de centrale plaats, die het gebouw altijd innam, waarbij hij verwijst naar de expositie. Een prachtige expositie, waaraan heel veel werk is besteed. Heel duidelijk komt naar voren waarom het raadhuis zo belangrijk is geweest. Allereerst natuurlijk in de rol als gemeentehuis, maar ook als een plaats van verbinding voor de inwoners. In en rond het raadhuis is veel gebeurd.

In een roes van herinneringen loop je langs de enorme hoeveelheid foto’s, teksten en verrassende uitbeeldingen. Huwelijksfoto’s en ambtenaren van de burgerlijke stand die de huwelijksvoltrekkingen deden. Fotoseries van families op het bordes, uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen, herdenkingen, jubilea, exposities van dorpsgenoten, festiviteiten, ontvangsten, huldigingen, gemeentepersoneel en activiteiten van de stichting zelf. Een expositie over tachtig jaar geschiedenis van Wervershoof.

Veel geïnteresseerden hebben de expositie al gezien, bewonderd zelfs. Op 28 september is alweer de eerste kans om deze expositie te zien. In Binding zullen meerdere dagen van de expositie worden aangekondigd. Een beetje Wervershover moet er toch wel heen.