Een paar politieke feiten.

 1. Tennisvereniging De Kaag bepaalt zelf een mogelijke verhuizing naar de Westrand. Er is veel commotie geweest. GemeenteBelangen werkte mee aan een Raadsbesluit waarmee we andere verenigingen gelijkwaardig behandelen. Bij een mogelijke verhuizing is er nog geen enkel besluit over een mogelijke herinvulling van het terrein.
 2. Bij Raadsbesluit is bepaald dat er een nieuw zwembad komt aan de Vok Koomenweg in Wervershoof. Geen verkeerde berichten, doch ook de gemeenteraad verneemt al  geruime tijd niets meer over de voortgang.
 3. Ook GemeenteBelangen heeft zich behoorlijk ingezet om te komen tot een lager Afvalstoffentarief. Met resultaat, immers met terugwerkende kracht naar 2019 gaat het tarief aanzienlijk naar beneden. Een tariefsverlaging van rond tenminste 50 Euro zit in het verschiet. De exacte berekening volgt nog.
 4. Recent genomen Raadsbesluiten ter verbetering van de verkeersveiligheid:
  a. Kruising Dirk Bijvoetweg/Zeedijk Onderdijk verkeersveillig maken – € 60.000,-
  In de kernvisie van Onderdijk is de verkeersveiligheid van de kruising Dirk Bijvoetweg en de Zeedijk te Onderdijk één van de actiepunten. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de fiets- en voetgangers oversteekplaats.
  b. Kruising Vok Koomenweg/Matjador/Theo Koomenlaan te Wervershoof veilig maken – € 375.000,-
  De  veiligheid van de kruising Theo Koomenlaan en de Vok Koomenweg te Wervershoof wordt verbeterd. In verband met de toegankelijkheid wordt de hellingshoek van de brug naar het Eiland ook aangepast.
  c. Simon Koopmanstraat te Wervershoof herinrichten 30-km zone – € 600.000,-
  De Simon Koopmanstraat te Wervershoof is aan groot onderhoud toe. De straat wordt ingericht naar 30-km zone, het gaat om het gedeelte tussen de Vok Koomenweg en het centrum. Er komen meer parkeerplaatsen en duurzaamheidsmaatregelen zoals extra groen ten behoeve van klimaatadaptatie.

Piet Mosch
(raadslid GemeenteBelangen)
p.mosch@quicket.nl