De voorbereidingen voor het expositieseizoen 2019/2020 over het 80 jaar oude Raadhuis zijn in volle gang.

Hiervoor zijn we op zoek naar etalagepoppen, zowel mannen- als vrouwenpoppen en ook torso’s zijn welkom. Wie heeft die voor ons een jaartje te leen? Ook als u nog een voorwerp, foto of krantenartikel heeft, die onze expositie kan verrijken, houden we ons van harte aanbevolen.

De bouw van het Raadhuis begon in september 1939. Op 21 maart 1940 vond de eerste vergadering van het college plaats. Zoals het een goed katholieke gemeenschap betaamt, werd het prachtige nieuwe gebouw op 3 mei ingewijd door pastoor Pieterse. Daarna was er op zondagmiddag 5 mei van 3 tot 5 uur voor de bevolking gelegenheid om het gebouw te bezichtigen. De officiële opening zou op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden. Helaas is dat er, door het uitbreken van de oorlog op 10 mei, nooit van gekomen.

We willen door middel van de expositie graag een overzicht geven van hetgeen zich heeft afgespeeld in het 80-jarig bestaan van dit monumentale gebouw.

U kunt uw reactie sturen naar raadhuis@oudwervershoof.nl of bellen naar 0228 582377.