MEDEMBLIK – Het college van Medemblik is van mening dat muziek een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van jongen mensen ,,een instrument bespelen draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen, bevordert discipline en doorzettingsvermogen. 

Doelstellingen

Om dit te realiseren heeft het college doelstellingen gemaakt die er voor moeten zorgen dat de plannen kan worden gerealiseerd. Zo is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar actief kennis kunnen maken met muziek en het leren bespelen van een muziekinstrument.  Maar ook het creëren van laagdrempelig en kwalitatief goed muziekonderwijs.

Subsidies anders inzetten

Medemblik gaat daarom de beschikbare subsidies anders inzetten. Het college zegt hierover: ,, Door muziekonderwijs aan te bieden op een (voor)school of na schooltijden op school is de stap voor kinderen kleiner om met muziekonderwijs in aanraking te komen. Op de voorschool (peuteropvang en kinderdagopvang) kunnen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek. Buitenschoolse muziekactiviteiten zijn gericht op nadere oriëntatie en het bekwamen in het bespelen van een instrument. Deze aanpak verhoogt het bereik van muziekonderwijs.

2020

Vanaf 2020 gaat de huidige subsidieregeling op de schop en gaat Medemblik vooral activiteiten subsidiëren die direct bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van kinderen en gaat er zo weinig mogelijk geld naar overhead en bedrijfsvoering. Onder de noemer van Fair Practice Code zal het muziekonderwijs in Medemblik en Oostelijk Westfriesland door professionele docenten worden gegeven.

Hierover zegt het college: ,,De afweging wie wel of niet een subsidie ontvangt, vindt plaats op basis van nader op te stellen voorwaarden voor subsidieverlening. Aanbieders die hieraan voldoen, maken kans op een subsidie. Zo is de kwaliteit van het muziekonderwijs leidend en worden kinderen optimaal ondersteund in hun muzikale ontwikkeling.”

De huidige aanbieders van muzieklessen in Oostelijk Westfriesland, Muziekschool Oostelijk Westfriesland en de Vuurvogel blijven welkom maar de deur staat ook open voor nieuwe aanbieders van muziekonderwijs in de gemeente Medemblik.

Afbouwen

Medemblik gaat de huidige subsidie die de twee muziekscholen nu nog krijgen vanaf 2020 gefaseerd afbouwen, maar tegelijkertijd gaat de nieuwe wijze van subsidieverlening in, deze wordt dan gefaseerd opgebouwd vanaf 2020. Al met al blijft hetzelfde bedrag beschikbaar voor muziekonderwijs maar krijgen muziekverenigingen meer ruimte om opleidingen aan te bieden.

2019 is overgangsjaar

Het jaar 2019 dient als overgangsjaar. Subsidies die in 2018 zijn uitgekeerd aan de muziekscholen, zullen ook in 2019 worden doorgezet. Dit betekent dat MOW én de Vuurvogel respectievelijk €130.000,- en €37.000,- ontvangen in 2019

De overige 70.000 euro wil het college investeren in pilots om muziekonderwijs op scholen te organiseren. Alle muzikale partners van de gemeente Medemblik kunnen een beroep doen op een deel van deze 70.000 euro.

 

Bron: Medemblik Actueel