“Rituele” lancering van de Westfrieslandroute binnen het Geheim Genootschap van de Fluisterende Molens met de Vogelhoeksmolen, Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, Molen de Herder, Medemblik en Molen de Hoop, Wervershoof.

Dinsdag 18 mei is de Vogelhoeksmolen in het Zuiderzeemuseum officieel toegetreden tot het Geheim Genootschap van Fluisterende Molens.

Geheim Genootschap van de Fluisterende Molens:
Nog steeds staan er 160 historische molens in het Noord-Hollandse landschap. Honderd jaar geleden raakten ze, door de komst van stroom en stoom, in onbruik. Maar dezelfde molens kunnen ook een oplossing bieden voor de uitdagingen van de toekomst. Zij vertellen het verhaal van het omringende veranderende landschap in verleden, heden en toekomst. Voor het themajaar Ode aan het Landschap worden in mei 22 molens – tussen Noord-Holland en het Gooi – verlicht en is er een 22-delige podcast ontwikkeld met auteur en journalist Roos Schlikker als interviewer. Hierbij vertolkt Huub van der Lubbe de “stem van de Molen”. Ook is er een route-app van de 22 molens met bezienswaardigheden en is er een videoclip van alle molens gemaakt op de muziek gecomponeerd door Fluitsma & van Tijn. Voor iedere molen is een game in ontwikkeling.

Het Geheim Genootschap van Fluisterende Molens stuurt columnist/auteur Roos Schlikker op onderzoek. Ze gaat op weg en krijgt haar vijfde route: van Medemblik, naar Wervershoof en Enkhuizen. Ze wordt daarbij op weg geholpen door Michael van Buuren, ruimtelijk ontwerper bij Wageningen University & Research. Hij is mede-ontwerper van “de kaart van Nederland in 2120. Als je met goede ogen kijkt, is het Nederlandse landschap een tijdmachine”. Roos ontdekt wat de connectie is tussen de oude korenmolen en de moderne windturbine in Medemblik, ze gaat koren malen in Wervershoof. En ze ontdekt wat de gevolgen voor de omringende dorpen waren toen de Zuiderzee werd afgesloten.

De Vogelhoeksmolen in het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
Roos reist naar het Zuiderzeemuseum. Samen met molenaar Peereboom bekijkt ze het kunstwerk dat Leslie Nagel maakte, geïnspireerd door de molen. Daarna ontmoet ze Eva Vriend, schrijver van het boek “Eens ging de zee hier tekeer”. Roos ontdekt wat de gevolgen waren van het afsluiten van de Zuiderzee voor de omringende dorpen. Was er overheidssteun voor de werkloze vissers?

Themajaar Ode aan het Landschap 2021
Het landelijk themajaar zet in op enkele tientallen bijzondere projecten waarbij altijd het landschap centraal staat, de diversiteit van het landschap het thema is, verbintenis tussen mensen en natuur wordt gezocht maar de toekomstige vraagstukken rondom het landschap niet uit de weg worden gegaan. Fiets-, wandel-, kunst- en audioroutes, excursies, podcasts, theatervoorstellingen in de openlucht, tentoonstellingen en evenementen hebben één gezamenlijke focus: meer kennis, aandacht en waardering voor ons eigen landschap. Er zijn polders, droogmakerijen, veenweidelandschappen, dijken, kreken, kanalen, vaarten, duinen, bossen, kwelders en drie kusten. Daar is het erfgoed, zoals de molens, buitenplaatsen, stolpboerderijen en forten onlosmakelijk mee verbonden

Het project Fluisterende Molens eindigt in oktober om in het voorjaar van 2022 weer te starten. Zie meer informatie voor de route en podcasts
www.fluisterendemolens.nl
Ode aan het Landschap-nh: www.odeaanhetlandschap-nh.nl