De jaarlijkse Lintjesregen in de gemeente Medemblik viel dit jaar voor tien inwoners. Allen zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester Dennis Straat bezocht de inwoners woensdag 26 april thuis of op een locatie in hun woonplaats, waar hij de lintjes zou uitreiken.

De vrijwilligers werden vol lof en met trots aangedragen voor een “lintje” door hun medebestuurders, kinderen of partners. De een draagt zijn steentje bij in een organisatie die al jarenlang bestaat, zoals de plaatselijke voetbalclub of fanfare. De ander zet zich in om nieuwe clubs en initiatieven te starten en die tot een succes te maken. Wat zij gemeen hebben is een tomeloze energie en een positieve insteek. Gemeente Medemblik koestert deze vrijwilligers. Zij zijn de kurk waarop de samenleving drijft, zij maken het verschil voor de leefbaarheid in de dorpen en de stad. Bovendien verbinden zij mensen, clubs en organisaties. Zij verdienen een lintje!

Ed Meester (49) Wervershoof
De heer Meester is sinds 2007 actief betrokken bij Voetbalvereniging Wervershoof,(VVW) een club met 350 leden.
Acht jaar als trainer en begeleider, drie jaar in de technische commissie en vanaf 2009 als scheidsrechter. Sinds 2014 is hij begeleider van jeugdscheidsrechters organiseert hij cursussen/bijeenkomsten voor jonge scheidsrechters. Sinds 2006 adviseur en aanspreekpunt van VVW richting de gemeente. Ed is zelf actief als voetballer en fluit al sinds zijn 17de jaar jeugdwedstrijden. Later en tot de dag van vandaag fluit hij ook de senioren.
Lid van Muziekvereniging Sint Caecilia Wervershoof vanaf 2016 en sinds 2021 ook voorzitter. In 2020 werd hij voorzitter van de Stichting Vrienden van St. Caecilia.
Als BHV’er en Burger-AED’er (tegenwoordig Hartslag NU) is Ed Meester van 2006 tot heden zeer actief. Als hoofd BHV zette hij zich onder andere in voor een BHV-plan, voor de aanschaf van hesjes en portofoons en het werven van nieuwe leden.
In de jaren 2011 – 2022, was de heer Meester lid van de gemeenteraad (CDA) in Medemblik. Voorafgaand aan de gemeentelijke fusie was hij gedurende 5 jaar raadscommissielid voor de toenmalige gemeente Wervershoof.

Jaap Surink (74) Hauwert
Jaap Surink is iemand op wiens inzet diverse verenigingen al jarenlang kunnen rekenen. Zoals het Historisch Genootschap Hauwert. Vanaf de oprichting in 1995 tot op heden is hij secretaris van deze stichting. Verzorgt nauwgezet de administratie en schrijft voor het jaarboek en voor het dorpsblad. Hij brengt de jaarboeken naar adressen buiten het dorp en organiseert de bestuursuitjes en excursies.
Hij is penningmeester van het Kosterfonds sinds 2000.
Voor dorpshuis De Werf, beheert hij alweer 20 jaren de financiële zaken.
Van zangvereniging Zanglust is hij penningmeester vanaf 2000. Daarnaast assisteert hij bij het verzamelen en verzenden van bladmuziek.
Sinds 2000 is Jaap Surink bestuurslid van Dorpsraad Hauwert. Hier vervult hij de functie van penningmeester.
In de jaren 2010 – 2013 werkte hij mee aan de restauratie van de Amerikaanse molen in het natuurgebied Egboetswater in Hauwert. Als lid van de stichting Molen Sluispolder is hij actief bij het onderhouden van deze molen.
Als vrijwilliger helpt Jaap Surink mensen met het geven van computerlessen, maar ook bij het invullen van de belastingformulieren. Hij is een van de medewerkers van de Formulierenbrigade van de gemeente Medemblik.

Koos Groot (74) Hauwert
Koos Groot is de drijvende kracht achter en de bedenker en oprichter van de in 1994 opgerichte Stichting Historisch Genootschap Hauwert, een stichting met ruim 2000 leden. Al sinds de officiële oprichting in 1995 is hij de voorzitter van het stichtingsbestuur. Vele verhalen, interviews én pentekeningen in de jaarlijks uitgegeven jaarboeken zijn door Koos opgetekend. Hij is actief bij ledenwerving, archiefzaken, tentoonstellingen, lezingen en het geven van rondleidingen.
Veertig jaar lang, tot 2010, heeft Koos Groot zich ingezet voor de Judoclub Kiai Hauwert. Van deze judoclub was hij de oprichter, bestuurslid én trainer.
Oprichter was hij ook van Hauwert in Concert. Een concept met een toekomst voor het kerkje in Hauwert. Hiervan was hij bestuurslid van 2000 tot 2005.
Van Dorpsraad Hauwert was Koos enkele jaren lid.
Sinds 2016 was hij gedurende 6 jaar betrokken bij Agrarisch natuurbeheer, waarvan 3 jaar als voorzitter.
Actief bij het herstel van de Amerikaanse windmolen in natuurgebied Egboetswater, vanaf 2010 tot de plaatsing in 2013 .
Bij Voetbalvereniging VV Hauwert 65 was hij 6 jaar bestuurslid tot 1990 en ook bij de IJsclub  Hauwert zat hij in het bestuur.
Zingen doet hij sinds 2015 en nog altijd, in het Herenkerkkoor Nibbixwoud.  Op dit moment is hij ook vrijwilliger voor de basisschool als bibliotheek-opa.

Siem Visser (66) Andijk
Naast het werk als financieel manager bij de Wilgaerden-Leekerweide Groep is Siem Visser een actief vrijwilliger in zijn dorp Andijk.
Te beginnen bij de Andijker Voetbal Vereniging (AVV), tegenwoordig Sporting Andijk. Hier was hij in de periode 1985 – 2018 actief. Tien jaar als vice-voorzitter, tien jaar als trainer en coach van jeugdteams, vijf jaar als lid van de technische jeugdcommissie. Een jaar als voorzitter van de fusiewerkgroep in 2013-2014 en tenslotte als penningmeester van 2013 tot 2018.
Jarenlang voetbalde hij ook zelf en tegenwoordig is hij nog regelmatig actief in de rol van gastheer of wedstrijdcommissaris.
Ook de Muziekvereniging Excelsior Andijk mag vanaf 1993 op de inzet van de saxofonist rekenen. Zo
maakte hij deel uit van diverse commissies, waaronder de reünie-commissie en hij helpt bij het ophalen van het oud-papier. Sinds 2020 is hij penningmeester van Excelsior.
Ook voor de Stichting ter bevordering van sport en cultuur / Dorpshuis Cultura Andijk zet Siem Visser zich ruim 40 jaar belangeloos in. Begonnen in 1983 als penningmeester, later ook secretaris en vanaf 1997 als voorzitter. In deze periode begeleidde hij de verbouwing van Sarto.
In 2007 droeg hij de voorzittershamer over om vervolgens in 2008 zitting te nemen in de Commissie van Toezicht.
Nog altijd is Visser actief betrokken bij de gemeenschapsveiling voor het dorpshuis.
Vanaf 1980 tot 1985 was hij administrateur bij de Stichting Jachthaven Andijk. Tevens was hij bestuurslid van het International Sailing Center Medemblik van 2000 tot 2003.
Sinds 2014 penningmeester van de Commissie KNRM Medemblik-Andijk

Dick van der Blom (78) Wervershoof
Van der Blom heeft als lid en bestuurslid van de EHBO-vereniging St. Martinus in Wervershoof vele jaren, vanaf 1974, de kar getrokken. Vele evenementen heeft hij bijgewoond om eerste hulp te kunnen verlenen. Hij is zeventien jaar lang voorzitter van deze vereniging geweest. Door de Nationale Bond EHBO werd hij in 1997 onderscheiden en tot erelid benoemd.
In 1992 werd hij lid van de LOTUS-vereniging. Vanaf 1993 maakte hij deel uit van het districtsbestuur. Dertig jaar lang was Van der Blom in touw als lotusslachtoffer bij onder andere de brandweeroefeningen.
Ook was hij actief voor de Bloedbank in Wervershoof, Gastheer van Sanquin sinds 1986. In deze rol begeleidde hij de donoren.
Met zijn echtgenote Joke, eveneens actief voor de Hartstichting én EHBO vereniging vormt hij al jaren een goed geolied duo.

Joke van der Blom – Hoogland (74) Wervershoof
Na een paar ongevallen met letsel in de buurt, meldde Joke van der Blom zich in 1980 aan als lid van de EHBO in haar woonplaats. Als instructeur heeft zij zich vele jaren ingezet in het bijscholen van de vrijwilligers. De lessen en bijscholingsavonden heeft zij altijd gedegen voorbereid; creatief en leerzaam en tot in de puntjes verzorgd. Ook bij de evenementen die de inzet van EHBO-ers vereisen was zij als EHBO-vrijwilliger actief. Privé-vakanties werden om de evenementen heen gepland. Jarenlang hangt al het bordje EHBO-post aan haar huis. Zij werd door de vereniging tot erelid benoemd. In Wervershoof zien ze Joke als de ‘moeder van de EHBO-vereniging’.
Bij de collecte van de Hartstichting en speficiek van het comité Wervershoof-Zwaagdijk, is zij sinds 1986 betrokken als secretaris en collectant. Daarnaast voert zij diverse vrijwilligerstaken uit, samen met haar echtgenoot.
Voor Bloedbank Sanquin, is zij al sinds 1986 gastvrouw op de mobiele locatie in Wervershoof waar inwoners hun bloed kunnen doneren.

Vorig artikelGroenten en fruit van je eigen volkstuin, dat is lekker en niet duur
Volgend artikelOrthoptie bij Briljant Optiek