Sint Maarten verliep dit jaar anders dan we gewend zijn. Het advies vanuit de Veiligheidsregio en de Overheid is om de kinderen niet langs de deuren te laten gaan. De werkgroep ‘Onderdijk voor Elkaar’ wilde toch graag iets doen voor de kinderen uit Onderdijk en daarbij hebben ze de hulp van de inwoners van Onderdijk gevraagd!

Naar aanleiding van de berichten over Sint Maarten werd de werkgroep door een inwoonster uit Onderdijk benaderd. Ze vertelde dat de kinderen in 1969 ook geen Sint Maarten konden lopen wegens de dijkafgraving. Er is toen vanuit Veilig Verkeer Nederland en het KVG een inzamelingsactie opgestart. Er is heel veel snoep opgehaald, hiervan zijn zakjes snoep gemaakt en deze zijn op school uitgedeeld. Zo hebben de kinderen toch Sint Maarten kunnen vieren.

Dit jaar wil de werkgroep deze actie ook uitvoeren. Op drie verschillende adressen is er snoep gedoneerd! Voor alle kinderen van het dorp zijn snoepzakjes gemaakt. Deze werden op 11 november uitgedeeld op de Gerardus Majella school en bij de Peuterspeelzaal. Zo kregen de kinderen dan toch allemaal op 11 november iets lekkers!