Op 25 januari jl. mogen we 80 leden verwelkomen op onze jaarvergadering in ’t Fortuin. Voorzitter Anneke Koomen opent de vergadering en de notulen van januari 2023 alsmede het jaarverslagworden voorgelezen.

Het financieel verslag (uitgereikt aan alle aanwezigen) laat een tekort zien vanwege gestegen kosten van onder meer zaalhuur, consumpties en sprekers. Besloten wordt dan ook de jaarlijkse contributie te verhogen met vijf euro naar dertig euro per jaar. Het aantal leden blijft constant rond de 140.  De kascommissie doet verslag van de controle, het ziet er weer prima uit, en er is een compliment voor penningmeester Annie van Ophem.

Het jaarprogramma wordt bekend gemaakt en binnenkort krijgt ieder lid deze thuisgestuurd. Besloten is om dit jaar geen busreisje te organiseren vanwege de hoge kosten maar we kiezen voor een fietstocht met een excursie en afsluitend een etentje.

Ook dit jaar kunnen er weer jubilarissen gefeliciteerd worden. Hannie Koomen 40 jaar en Lia Bonsink, Marian v.d. Deure, Jans Eijgenstein, Annie van Ophem en Rita Schenk allen 25 jaar. Er zijn felicitaties en de voorzitter overhandigd bloemen.    

Hierna sluit Anneke de vergadering en na de pauze gaan we vijf rondes kienen. Hiervoor is een keur aan mooie prijzen door de leden ingebracht en de vereniging brengt twee levensmiddelenmanden in.  De opbrengst blijft dit jaar bij de vereniging. In 2025 bestaan wij 75 jaar en dat willen we vieren zodat we met het bedrag van de avond alvast een startkapitaal hebben en aan de slag gaan met de voorbereiding. We kijken terug op een geslaagde en gezellige avond die duurde tot in de kleine uurtjes.

De volgende avond is op donderdag 22 februari in de Schoof.Graag tot dan.

Het bestuur W.V.Samen  

(wvsamen.nl)

Vorig artikelLokale bandjes in het Dorpshuis Onderdijk
Volgend artikelFebruari in de Bibliotheek