Het nieuwe bestuur van sociaal cultureel centrum De Schoof in Wervershoof stelt zich voor. Vandaag de laatste in de rij: Jan van den Berg.

Vertel eens over jezelf
Mijn naam is Jan van den Berg. Ik ben gehuwd en vader van een dochter. Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, nu genietend als pensionado. En dus is er tijd voor andere zaken.

Wat is jouw rol binnen het bestuur?
Ik ben algemeen bestuurslid en (mede-) verantwoordelijk voor een aantal taakgebieden: gebouw en beheer, veiligheid en HR (personele aangelegenheden).

Waarom ben je lid geworden van het bestuur van De Schoof?
Op een avond werd ik gebeld door de huidige voorzitter Michael Laan met de vraag of ik deel wilde nemen in het nieuw te vormen bestuur van De Schoof. Al eens eerder had ik in een andere situatie mijn zorgen geuit over het aftreden van het oude bestuur. Ik vind daar De Schoof met haar sociaal- culturele opdracht – en als bindend element in de gemeenschap – eenvoudigweg te belangrijk voor. Na kennismaking met de andere nieuwe en enthousiaste bestuursleden heb ik dan ook besloten om  “ja” te zeggen.

Wat hoop je voor de Wervershoofse gemeenschap en omstreken te betekenen?
Zoals ik hierboven al noemde, hoop en verwacht ik dat De Schoof hoe langer hoe meer de thuishaven van veel Wervershovers (maar ook van daarbuiten) gaat worden. Dat het een ontmoetingsplaats gaat worden voor nog meer mensen (een kopje koffie halen, een gesprek aangaan, kaarten: kortom een inloophuis van velen), maar ook dat het nog meer “ een huis van cultuur en educatie “ mag worden. Daar hoop ik een steentje aan bij te kunnen dragen.

Wat vind je het leukste aan De Schoof?
Het leukste vind ik toch de laagdrempeligheid dankzij ook de belangeloze inbreng van de vele vrijwilligers die altijd klaar staan voor De Schoof. De vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk. Ook zij vinden dat De Schoof een belangrijke functie heeft en daar draagt ieder op zijn eigen manier aan bij. Maar ook het samenwerken met de personeelsleden en het bestuur is uiterst plezierig. Het is fijn te werken met mensen die allemaal maar één ding voor ogen hebben: De Schoof, als  erfenis van het oude bestuur,  verder uitbouwen tot een begrip in West-Friesland.