Recent kwamen water- en rioolzuiveringen in het nieuws, doordat de RIVM bekend maakte, dat er in bepaalde omstandigheden legionella bacteriën in de lucht zouden kunnen komen en door de wind naar bewoonde gebieden geblazen konden worden. Bij de Dorpsraad Wervershoof kwamen daar vragen over binnen.

Bij monde van Bram Visser heeft de Dorpsraad informatie ingewonnen bij de rioolwaterzuivering Wervershoof. Het blijkt, dat wij ons niet ongerust hoeven te maken. Legionella bacteriën gedijen in temperaturen tussen de 20 en 50 graden. Bij de rioolwaterzuivering in Wervershoof wordt met watertemperaturen onder de 10 graden gewerkt.

De hogere temperaturen worden gebruikt bij waterzuiveringsinstallaties. En die laatsten moeten dus maatregelen nemen om te voorkomen dat de legionella bacterie via de lucht verspreid wordt. Tijdens het gesprek op de rioolzuivering werd de Dorpsraad uitgenodigd voor een bezoek en rondleiding.

Dat wordt zeer gewaardeerd en in maart of april zullen wij van die uitnodiging gebruik maken. Er kunnen ongeveer 20 personen mee, dus mocht U interesse hebben deze rondleiding op een zaterdagochtend mee te maken , meldt U dat aan via het emailadres van de Dorpsraad.

info@dorpsraadwervershoof.nl