Het is alweer bijna een kwart eeuw geleden, dat een stukje dorpsgeschiedenis in een boekwerk werd uitgegeven. In 1997 vraagt Piet Koomen van de werkgroep Oud Wervershoof aan Gidus van de Swaluw om dit te realiseren.

Hij vindt het een mooie uitdaging en vormt met Tiny Berkhout, Ank Schuitemaker, Dora Mol en Anita Botman de eerste redactie. Onder de naam ‘Skriemer’, vernoemd naar de kleine advertenties in de Binding, komt het eerst exemplaar in 1998 uit. 48 pagina’s Wervershoof! Het begint met het wapen van ons dorp en krijgt gevolg met artikelen over ’t Zonnetje, de ijsclub en de Driehuizen. Het boek kent meteen al een aantal vaste rubrieken. Er is heel veel geschiedenis. In hetzelfde jaar komt een tweede boek uit, waarna het een jaarlijks gebeuren wordt.

In nummer 25 wordt ook teruggeblikt door de huidige redactieleden. Ank, Tiny en Gidus maken al vanaf het begin deel uit van de redactie. Ondergetekende de laatste 15 jaar. Vier dorpsgenoten, die met heel veel hulp uit de gemeenschap en verre omgeving steeds weer een tipje van de geschiedenissluier oplichten.

“Dat hadden wij toen niet gedacht, een 25e editie”, zegt Gidus van de Swaluw. Volgens redactielid Gerard Bot is hij de drijvende kracht achter de Skriemer. In al zijn bescheidenheid: “Ik ben er best wel druk mee, vooral van augustus tot oktober, maar drijvende kracht is wel wat overdreven. Ik overspoel de andere redactieleden met heel veel mails, dus met veel werk. Zij doen net zoveel, wat ik krijg, krijgen zij ook. Daarnaast hebben wij een grote kring van vrijwilligers, die hun steentje bijdragen. Ook de 25e keer is het gewoon weer een boek door en voor de gemeenschap.”

Het is ook best bijzonder, dat er elk jaar toch weer nieuwe onderwerpen worden gevonden over oude onderwerpen. Actuele onderwerpen uit de beginperiode worden ook alweer bijna geschikt voor een historische terugblik. Gidus: “Ja, het geeft een gevoel van verwondering dat we steeds weer voldoende onderwerpen hebben voor wéér een nieuwe Skriemer. Het einde lijkt nog niet in zicht. Alhoewel, uitgave van jaarboeken wel wordt bedreigd. Toen wij begonnen waren wij begin veertig. Wij vonden het heel normaal om zoiets op te pakken. Nu zijn er bijna geen veertigers meer, die het boek kopen. De redactie en de medewerkers mogen best trots zijn op hun werk, al die vastgelegde geschiedenis over ons dorp. Niet alleen het boek, er is ook al een aantal keren een DVD met historische beelden uitgebracht. Sinds de tiende Skriemer wordt de uitreiking van het eerste exemplaar op feestelijke wijze gedaan, opgeluisterd door liedjes en uitvoeringen over onderwerpen uit het jaarboek. Ook dat is door en voor de dorpelingen. Al met al fantastisch toch?”
De tijd dendert door. Al bladerend door de afgelopen jaarboeken is er ook de laatste jaren veel veranderd. Ook is duidelijk dat het leven niet eeuwig is, veel personen uit de afgelopen edities zijn ons ontvallen. Dankzij de Skriemer blijven hun verhalen voortleven.

De 25e Skriemer is alweer gedrukt en zal weer op waardige wijze worden gepresenteerd. Een Skriemer met extra (lucht-)foto’s in de rubriek ‘Puur aars’” en korte anekdotes uit het verleden. In vier artikelen kijken de redactieleden terug op hun periode van en bij de Skriemer.

De presentatieavond zal doorgaan. Aanstaande vrijdagavond gaat de deur van De Schoof open om 18.45 uur. Het programma start om 19.30 uur. Bij binnenkomst krijgt iedereen koffie of thee met een plakje cake en een flesje frisdrank. Door de QR-check en ruime plaatsing van de stoelen meent men dat het redelijk veilig is. En uiteraard: voel je je niet goed, kom niet!
Het wordt een mooie avond met als afsluiting niemand minder dan de Nederlandse Roy Orbison, een topact die belangeloos optreedt! De kaartverkoop is bij Knijn inkt, boeken en meer in het winkelcentrum. Ook de expositie ‘Puur aars’en de boekverkoop op zaterdag- en zondagmiddag gaan door. Een mooi weekend voor alle Wervershovers, dat vrijdagavond begint!

Gerard Bot.