Op 19 november hebben we als gemeenteraadsleden de programmabegroting voor 2021 en meerjarenraming voor 2022, 2023 en 2024 vastgesteld. Het was niet bepaald een goed nieuws show, getuige het negatieve saldo van de begroting van € 2,2 miljoen.

Het is niet mijn gewoonte te reageren op stukjes, columns of uitingen op de sociale media van collega raadsleden, maar als zij er telkens in slagen onvolledig te zijn en suggestieve opmerkingen te plaatsen dan vind ik daar wel een keertje wat van. In mijn ogen is de halve waarheid ook een leugen. Vrees niet; ik zal u niet vermoeien met de partijnamen of namen van collega-raadsleden, want in de 15 jaar dat ik actief ben in de lokale politiek heb ik wel geleerd dat je als politicus verantwoordelijk bent voor je eigen beslissingen en uitspraken en niet voor die van een collega. Daarnaast is het mijns inziens niet netjes om namen van andere partijen te noemen, zonder dat zij zich kunnen verweren. Ik vind dat gemakkelijk en populistisch. Als iets je niet zint en je wilt het aan de kaak stellen, dan hebben raads- en commissieleden daar instrumenten voor zoals moties, amendementen, bespreeknotities en initiatiefvoorstellen. Blijkbaar vinden sommigen het nodig om af en toe het ongenoegen van zich af te schrijven en met collega-partijen de vloer aan te vegen. Er wordt gesuggereerd dat de gemeente verkeerde keuzes maakt en dat het allemaal goedkoper en beter kan, maar beste collega’s, het college heeft deze pijnlijke begroting niet uit weelde gepresenteerd en het is al helemaal niet de hobby van een wethouder financiën om een begroting met een negatief saldo van € 2,2 miljoen rond te sturen. Toegegeven, de raadsleden hebben het budgetrecht, dus wij gaan erover, maar we waren genoodzaakt moeilijke en impopulaire maatregelen te nemen. Natuurlijk hadden wij liever een nieuw zwembad gezien bij de Westrand en natuurlijk wilden we allemaal een nieuw dorpshuis in Abbekerk en ook de OZB-verhoging die recht tegen het coalitie-akkoord in ging, sneed ons door de ziel. Punt is dat het gewoonweg niet meer kan. Als gemeente lopen we, vooral door grote tekorten in het sociaal domein, tegen onze financiële grenzen aan en dan is het maken van pijnlijke keuzes onvermijdelijk. Daarbij moet het gezonde verstand prevaleren en moeten we realistisch zijn. Het is dan wel gemakkelijk om alles op het sociaal domein te schuiven, maar dat er structureel iets verkeerd zit bij de jeugdzorg, is wel duidelijk. Gelukkig hebben landelijke politici dat ook ingezien en is hopelijk zicht op verbetering. Hoe dan ook, voorlopig zitten heel veel gemeenten met de gebakken peren. Keuzes maken dus!

Het is bediscussieerbaar, maar het wordt een heel ander verhaal als een 3-badenconfiguratie in de vorm van een nieuw zwembad in 2016 nog begroot wordt voor €7,5 miljoen en 2 jaar later door onder andere stijgende bouwkosten opeens €13,5 miljoen kost. Het compromis was een bad voor € 12 miljoen, want destijds was er geld nodig om een andere variant voor het dorpshuis in Abbekerk mogelijk te maken. Waren wij het als CDA niet mee eens, maar verlies nemen, hoort ook bij politiek. Resultaat was dat het steeds moeilijker werd de vurig gewenste 3-badenconfiguratie te realiseren voor het beschikbare budget van € 12 miljoen. Daarnaast rezen er steeds meer vragen over haalbaarheid, bezoekersaantallen, duurzaamheidsinvesteringen, etcetera. Als CDA zijn we van mening dat je een nieuw en volwaardig zwembad voor 40 jaar neerzet en geen afgeroomd alternatief dat we ‘eigenlijk’ niet willen, maar vanuit kostenoogpunt het hoogst haalbare is.

Het college stelde bewust een hogere, maar korter durende investeringslast voor zwembad De Zeehoek voor met als doel na 10 tot 15 jaar te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Dat is begrotingstechnisch beter te behappen dan 30 jaar langer een jaarlast van circa € 420.000,- in de begroting te verwerken. Aangezien er in Nederland nagenoeg geen zwembad te vinden is dat rendabel is, heb ik tijdens de algemene beschouwingen aangegeven dat met het vaststellen van deze begroting en daarmee de renovatievariant op de huidige locatie, tegelijkertijd het startsein gegeven kan worden om over onze gemeentegrenzen heen te kijken. Samen met onze buurgemeenten kunnen we de welbekende stip op de horizon zetten en gaan onderzoeken of er kansen zijn voor een regionale zwemvoorziening.

Ik neem als voorbeeld het zwembad in Esbjerg Denemarken, waar ik een aantal jaren geleden geweest ben. Stelt u zich eens een subtropisch zwemparadijs voor, gekoppeld aan een 50-meterbad met beweegbare bodem, diverse duikplanken, thermaalbaden, optionele sauna etcetera etcetera op een centrale plek in onze regio. Dit kan bijvoorbeeld in de buurt van bedrijventerrein Zevenhuis, waar recentelijk ook een aantal fastfoodketens hun heil heeft gezocht. Een van de vele, nog te bepalen voorwaarden is wat mij betreft, een goede OV-verbinding. Opening oktober 2030 is volgens mij realistisch als Hoorn, Medemblik, Drechterland en StedeBroec de handen op korte termijn ineen en tevens spijkers met koppen slaan.

Dan het fenomeen cultuur. Hoezo een ondergeschoven kindje bij drie van de vier coalitiepartijen en waarom noemt mijn collega de vierde coalitiepartij niet? Nota bene de partij die deze coalitie gevormd heeft, dus áls cultuur al een ondergeschoven kind is, is dat mede te wijten aan de partij die hij zo’n warm hart toedraagt. Mag allemaal, maar schrijf dan ook op dat er in onze gemeente meer subsidiegeld naar cultuur gaat dan naar sport! Blijkbaar is dat niet relevant en zet men liever andere partijen in een verkeerd daglicht. Daarnaast wordt er volop topsport bedreven in onze gemeente en of je het nou wel of niet ondersteunen wil, ook de subsidie voor topsport is met € 30.000,- oftewel met 24% gekort, maar dat is de moeite niet om te vermelden, zo blijkt. Het woord chantage valt. Men trekke een grote broek aan en suggereert maar wat. Zo kan ik het ook. Tip! Feitenkennis en weten waar je het over hebt, is heel handig en niet zelden een must voor een lokale politicus. Dat is best lastig en er gaan soms jaren overheen om verbanden te leggen en het geheel te overzien. Politiek is dan ook lang niet altijd leuk, zoals afgelopen 19 november waarop we een voor Medemblik dramatische begroting hebben vastgesteld. Politiek is wél superinteressant en leerzaam en we dragen daarbij als volksvertegenwoordigende raadsleden een grote verantwoordelijkheid, namelijk het welzijn van onze inwoners. Bij het CDA dragen wij die verantwoordelijkheid naar eer en geweten en we hebben de ingrijpende maatregelen dan ook zeker niet voor ons plezier genomen, maar enkel omdat ons weinig alternatieven restten. Dat is althans zoals wij het als CDA zien en als iemand een andere mening is toegedaan, dan is dat okay, want in dit land hoeven we het gelukkig niet altijd met elkaar eens te zijn. Ik kan als raadslid en fractievoorzitter van CDA Medemblik achter de besluitvorming van de begrotingsbehandeling staan, hoe vervelend de consequenties voor sommige inwoners ook zijn. Ik heb dit niet eerder meegemaakt en denk dat het niet veel slechter kan. Ik spreek de hoop uit dat we als voltallige raad samen met het college en haar organisatie snel grote stappen kunnen gaan zetten naar een financieel gezonde gemeente waar we, of je nou in Wognum woont of in Wervershoof, met z’n allen trots op kunnen zijn.

Ed Meester
Fractievoorzitter CDA Medemblik
Tel: 06-22417520
Email:
ed.meester@raadmedemblik.nl

Vorig artikel‘t Fortuin: wat we wel weten…
Volgend artikelDeel uw dromen over het centrum van Wervershoof