Het lijkt rustig en stil rond de Kernvisie en de bijbehorende commissie, maar niets is minder waar. Uiteraard hebben wij vertraging opgelopen in ons overleg met de gemeente, dat begin april zou plaatsvinden. Wij hebben een aantal reactie’s op onze voorstellen gekregen van betrokken ambtenaren via de mail en reageren daar nu op. Wij hopen na 1 juni weer om tafel te kunnen en houden nu middels emails en Whatts Apps de druk op de ketel.

Wij hebben de gemeente gevraagd een brief naar de Provincie te sturen met daarin een motivatie van de Dorpsraad en de commissie Kernvisie om zo spoedig mogelijk met woningbouw op het terrein de Tegel te kunnen beginnen. Wij blijven dit monitoren.

Daarnaast zagen wij ambtenaren overleggen bij de kruising Matjedor en Vok Koomenweg en hebben gevraagd daar bij betrokken te worden. Ook liep er een landmeter op de Simon Koopmanstraat. Na vragen blijkt, dat hier schot in zit. De gemeente wil eerst het zuidelijke deel Hoek tot Europasingel en later het noordelijke deel tot aan de Kagerbos aanpakken. Er wordt nog gewacht op een onderzoek over de riolering, men wil weten of de riolering de te verwachten grote regenval aan kan. Is dit positief, dan wordt er groot onderhoud meegenomen, wat intern gebeurd, is dit negatief, dan zal de zaak open moeten voor renovatie van de riolering.
Uiteraard hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de  ( her ) inrichting van deze straat. Wat wel al duidelijk is, dat de gemeente hier geen 30 km wil.
Eind mei, begin juni zullen er eerste schetsplannen klaar zijn. Die worden dan besproken met vertegenwoordigers van de omwonenden. Afhankelijk van de mogelijkheden inzake corona willen wij dan met een beperkte groep bij elkaar komen om dit te bespreken.
Voor het noordelijke deel hebben wij al vertegenwoordigers, maar voor het zuidelijke deel nog niet.
Wilt U meepraten over de herinrichting van de Simon Koopmanstraat bel dan even met 0622698237 Bram Visser.

Zijn er andere zaken, waar U met de Dorpsraad over wilt praten stuur een email naar
info@dorpsraadwervershoof.nl

Namens de dorpsraad en de commissie Kernvisie wensen wij U veel gezondheid en wijsheid toe de komende periode.